หารายละเอียดของตำแหน่งงานที่เล็งไว้ – เรื่องแรกเลยที่ต้องทำก่อนเมื่อใกล้ถึงวันสัมภาษณ์งานคือการรู้ให้ได้มากสุดว่าตำแหน่งที่คุณต้องการนั้นตามจริงแล้วมีขอบเขตงานอย่างไร และทักษะที่จำเป็นมีอะไรบ้าง เพื่อดูตัวเองว่าเหมาะกับงานนั้นมากน้อยแค่ไหน และคุณมีคุณสมบัติพิเศษอะไรหรือไม่ที่สามารถสร้างความเป็นต่อเหนือคู่แข่งรายอื่น โดยในส่วนของอย่างหลังถ้าคุณมีมากกว่าผู้อื่น เช่น ประสบการณ์ทำงานและประกาศนียบัตรการอบรมต่างๆ ก็ควรเตรียมเอกสารไปด้วย พร้อมให้เหตุผลยืนยันกับผู้ที่สัมภาษณ์งว่าถ้ารับคุณเข้าทำงานเป็นประโยชน์กับองค์กรอย่างไร

ศึกษาข้อมูลบริษัทที่หมายตาให้ได้มากที่สุด – หลังจากรู้ขอบเขตงานแล้ว ที่ควรทำถัดมาคือศึกษาหาข้อมูลของบริษัทนั้นล่วงหน้า ผ่านประวัติ ผลงานและพันธกิจของบริษัทโดยส่วนใหญ่แล้วจะระบุอยู่ใน Website องค์กร นอกจากนี้คุณอาจ Add Friend ใน Facebook ด้วยเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของบริษัทและแสดงความสนใจ ขณะเดียวกันควรเตรียมคำตอบเมื่อถูกถามว่า “ทำไมถึงสนใจอยากมาทำงานกับเรา” ซึ่งข้อมูลจาก Website จะช่วยได้มากทีเดียว

เพิ่มโอกาสด้วยแต้มต่อจากคนใน – ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ประโยชน์จากช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อสอบบถามข้อมูลของบริษัทที่อยากทำงานด้วย โดยถ้าเป็นไปได้ควรเป็นข้อมูลจากคนในเพื่อให้รู้ถึงวัฒนธรรมององค์กรและเตรียมตัวให้พร้อมไว้ เพราะหากบทสนทนาในวันสัมภาษณ์เป็นไปด้วยดี การที่คุณรู้จักคนในเอาไว้ก็เป็นการยืนยันว่าคุณเป็นคนที่ไว้ใจได้และอยากเข้ามาสมาชิกใหม่ของบริษัทดังกล่าวอย่างแท้จริง

เตรียมคำถามไว้สำหรับ “อยากรู้อะไรเพิ่มเติมไหม?” – เมื่อมีข้อมูลทั้งของทั้งงานและองค์กรแน่นแล้ว อีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก่อนไปสัมภาษณ์งานคือเมื่อต้องสลับบทบาทจากประโยคที่ว่า “อยากรู้อะไรเพิ่มเติมไหม” นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นอยากร่วมงานกัน ตามมารยาทแล้วประเด็นที่ควรถามคือสวัสดิการต่างๆที่บริษัทจะมีให้ เวลาทำงาน โอกาสในการเลื่อนขั้นและความก้าวหน้าต่างๆ

ใช้ภาษากายให้เป็นประโยชน์ – สิ่งสุดท้ายที่จำเป็นแต่มักถูกมองข้ามคือ ภาษากายต่างๆ เพราะนี่ก็เป็นเกณฑ์ที่ผู้สัมภาษณ์นำมาตัดสินเช่นกันว่าคุณจะได้งานหรือไม่ โดยหลังทักทายอย่างสุภาพแล้ว ควรนั่งหลังตรง ตามองคู่สนทนาตลอดและพูดให้ชัดเจน ซึ่งทั้งหมดสามารถซ้อมก่อนได้ที่หน้ากระจกเพื่อลดอาการประหม่าและให้ความเห็นจากคนในครอบครัวว่าคุณดูดีมีความมั่นใจแล้วหรือยัง

ที่มา : success.com