ไทยพาณิชย์จัด “ร้อยดวงใจไทยพาณิชย์ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายความอาลัยในหลวง ร.๙ ด้วยใจภักดิ์”

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ทรงครองราชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจไทยพาณิชย์ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัยในหลวง ร.๙ ด้วยใจภักดิ์” เพื่อเชิญชวนพนักงานกว่า ๒๕,๐๐๐ คนทั่วประเทศ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัย แสดงความจงรักภักดีในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ ดร.สามารถ จันทร์สูรย์ ที่ปรึกษาศูนย์น้ำใจไมตรี และคุณมงคลทิพย์ รุ่งงามฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มค่านิยมและความเป็นไทย และมหาวิทยาลัยสวนดุสิตในการสาธิตการจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานราชการนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีคุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ และคุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม ภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์  ร่วมงาน

ธนาคารฯ กำหนดจัดกิจกรรม ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ในวันที่ ๑๖-๑๗ และ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม รวม ๔ วัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น. และจัดทำวีดิทัศน์วิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พร้อมจัดส่งอุปกรณ์เพื่อให้สาขาของธนาคารฯ ทั่วประเทศได้ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ นอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของธนาคารฯ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสานำความรู้เรื่องการจัดทำดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ไปสอนเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีกด้วย

คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคม ภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจไทยพาณิชย์ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัยในหลวง ร.๙ ด้วยใจภักดิ์” ในครั้งนี้ ธนาคารฯ จะเผยแพร่ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ตามรูปแบบที่สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน จำนวน ๗ แบบ ได้แก่ ดอกดารารัตน์ ดอกกุหลาบ ดอกพุดตาน ดอกลิลลี่ ดอกกล้วยไม้ ดอกชบาทิพย์ และดอกชบาหนู ให้แก่พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศซึ่งมีอยู่กว่า ๒๕,๐๐๐ คน

ทั้งนี้ธนาคารฯ ได้รับความร่วมมือย่างดียิ่งจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด้วยการส่งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ภายใต้แบบดังกล่าว ซึ่งนอกจากการสอนประดิษฐ์แล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับดอกไม้จันทน์จากวิทยากรและบอร์ดนิทรรศการโดยรอบ นับเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมของชาวไทยด้วยการถ่ายทอดประวัติที่ถูกต้องให้เป็นที่แพร่หลายอีกด้วย

นอกจากนี้จะมีพนักงานจิตอาสาของธนาคารฯ ที่ได้รับการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ นำองค์ความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และธนาคารฯ จะรวบรวมดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์โดยพนักงานธนาคารฯ ทั้งหมดนำส่งแก่หน่วยงานราชการ เพื่อไปแจกแก่ประชาชนสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นลำดับต่อไป”

กิจกรรม “ร้อยดวงใจไทยพาณิชย์ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัยในหลวง ร.๙ ด้วยใจภักดิ์” ในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมถวายความอาลัยและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ และร่วมถ่ายทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป