เอส แอนด์ พี จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2560

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 โดยมี ภัทรา ศิลาอ่อน (แถวล่าง กลาง) ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย เกษสุดา ไรวา (แถวล่าง ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

รายชื่อบุคคลในภาพ (จากซ้าย – ขวา) บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

(แถวล่าง)
1. นางปัทมาวลัย รัตนพล กรรมการ
2. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา กรรมการอิสระ
3. นางภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ
4. นางเกษสุดา ไรวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล กรรมการอิสระ

(แถวบน)
6. นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิตและการเงิน
7. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการ
8. นายประเวศวุฒิ ไรวา ประธานกรรมการบริหาร
9. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ กรรมการอิสระ
10. นายวิทูร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการและบุคคล
11. นายปิยะ ซอโสตถิกุล กรรมการอิสระ

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อแผนกประชาสัมพันธ์
บวรศรี โทร. 089-926-6040 / ดนุ โทร. 089-143-1942