อุตสาหกรรมโฆษณาน่าจะโต แต่ไม่..

 

                อุตสาหกรรมโฆษณาในปีที่ผ่านมาตกลงเกือบ 10% ด้วยมูลค่าเพียง 115,700 ล้านบาท จากการเก็บข้อมูลของนีลเส็น

สิ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมโฆษณายังเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ถึงแม้ว่าภาครัฐจะพยายามฉีดเงินเข้าระบบในโครงการเมกะโปรเจคโดยเฉพาะโครงการด้านอินฟาสตรักเจอร์ รวมถึงการไหลเข้าของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยเพิ่มสูงขึ้นที่จะช่วยกระตุ้นให้ GDP ประเทศดีขึ้น

 

 แต่ด้วยคนไทยมีหนี้สินครัวเรือนที่สูง เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาจากการตุ้นเศรษฐกิจจึงตกไปที่การใช้หนี้ส่วนหนึ่ง เงินจับจ่ายใช้สอยจึงมีอยู่อย่างจำกัดตามเดิม และส่งผลถึงไตรมาสแรกที่ผ่านมาอุตสาหกรรมโฆษณาก็ยังติดลบต่อเนื่อง มีเพียงสื่อออนไลน์ และสื่อนอกบ้านเป็นสองสื่อที่มีการเติบโตได้ดี โดยสื่อออนไลน์เติบโตจากการแบรนด์โยกเม็ดเงินโฆษณาจากสื่ออื่นๆ โดยเฉพาะสื่อทีวี มาลงที่สื่อออนไลน์ ส่วนสื่อนอกบ้านเติบโตจากการขยายป้ายบิลบอร์ดรูปแบบใหม่ๆ ไปยังต่างจังหวัด และการขยายตัวของห้างสรรพสินค้า

เมื่อยอดจำหน่ายสินค้ายังไม่เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ สิ่งแรกที่แบรนด์จะตัดคือ “งบการตลาด” และนีลเส็นคาดการณ์ว่าปีนี้อุตสาหกรรมโฆษณาถ้าเติบโตก็จะเติบโตเพียง 1-2% และถ้าสถานการณ์เศรษฐกิจยังคงไม่กลับมาอาจติดลบมากถึง 5-6%

 

 

2559 ธุรกิจไหนใช้สื่อสูงสุด

Food & Beverage 23,159 ล้านบาท

Personal care & Cosmetic 11,206 ล้านบาท

Automotive 10,215 ล้านบาท

Finance 6,851 ล้านบาท

Telecommunication 6,753 ล้านบาท

Government 6,193 ล้านบาท

Household products 5,791 ล้านบาท

Retail shop/Food outlets 5,347 ล้านบาท

Media & Marketing 5,143 ล้านบาท

Entertainment 4,885 ล้านบาท

Travel 3,502 ล้านบาท (เติบโตกว่าปีที่ผ่านมา)

Pharmaceuticals 2,701 ล้านบาท

Real estate 2,264 ล้านบาท

Electrical products 2,205 ล้านบาท

Household equipment & Furnishings 2,028 ล้านบาท (เติบโตกว่าปีที่ผ่านมา)

Petrol Oil 1,643 ล้านบาท

Clothes and accessories 1,408 ล้านบาท

Building material & machinery 1,090 ล้านบาท

ที่มา : นีลเล็น, พฤษภาคม 2560

 

เมษา 60 มีเพียงไม่กี่ธุรกิจที่ใช้งบโฆษณาเพิ่มขึ้น

Food & Beverage  เมษายน 2559 8,528 ล้านบาท  เมษายน 2560  7,726 ล้านบาท

Personal care & Cosmetic  เมษายน 2559  4,022 ล้านบาท  เมษายน 2560  3,417 ล้านบาท

Automotive  เมษายน 2559 3,846 ล้านบาท เมษายน 2560 3,500 ล้านบาท

Finance  เมษายน 2559   2,062 ล้านบาท  มษายน 2560 1,952 ล้านบาท

Telecommunication  เมษายน 2559  2,402 ล้านบาท เมษายน 2560       1,954 ล้านบาท

Government เมษายน 2559 1,781 ล้านบาท เมษายน 2560 1,563 ล้านบาท

Household products   เมษายน 2559  1,899 ล้านบาท เมษายน 2560 1,784 ล้านบาท

Retail shop/Food outlets  เมษายน 2559 1,931 ล้านบาท  เมษายน 2560  1,659 ล้านบาท

Media & Marketing  เมษายน 2559  1,653 ล้านบาท  เมษายน 2560  1,903 ล้านบาท

Entertainment  เมษายน 2559 1,693ล้านบาท  เมษายน 2560 1,696 ล้านบาท

Travel    เมษายน 2559  1,094 ล้านบาท  เมษายน 2560  1,012 ล้านบาท

Pharmaceuticals   เมษายน 2559  867 ล้านบาท  เมษายน 2560 1,029 ล้านบาท

Real estate  เมษายน 2559  759 ล้านบาท  เมษายน 2560 681 ล้านบาท

Electrical products  เมษายน 2559  985 ล้านบาท  เมษายน 2560 730 ล้านบาท

Household equipment & Furnishings  เมษายน 2559  649 ล้านบาท  เมษายน 917 ล้านบาท

Petrol เมษายน 2559  386 ล้านบาท เมษายน 337 ล้านบาท

Clothes and accessories เมษายน 2559  504 ล้านบาท เมษายน 393 ล้านบาท

Building material & machinery   เมษายน 2559  447 ล้านบาท เมษายน 354 ล้านบาท

Others  เมษายน 2559  1,388 ล้านบาท เมษายน 2560 2,147 ล้านบาท

Total เมษายน 2559 36,896 ล้านบาท  เมษายน 34,755ล้านบาท

ที่มา : นีลเล็น, พฤษภาคม 2560

 

 

 

เรื่อง : ณัฐจิตต์ บูราณทวีคูณ วลัยรัตน์