อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. คว้าอาคารเขียวระดับสูงสุด LEED Platinum 1 ใน 8 ตึกรักษ์โลกใหม่ของไทย

LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) ระบบการประเมินความ ‘เขียว’ ของสิ่งก่อสร้างแบบยั่งยืน เพื่อให้โลกเกิดการยอมรับในอาคารเขียว หรือ Green Building และนับเป็นมาตรฐานรางวัลที่ได้รับความน่าเชื่อถือที่สุดสำหรับอาคารสีเขียวในระดับโลก จากหน่วยงาน The US Green Building Council หรือ USGBC ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอยู่ 4 ระดับคือ Certified, Silver , Gold และ Platinum ที่เป็นระดับสูงสุด

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีองค์กรที่รับมาตรฐาน อาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม LEED ระดับ Platinum ใน Category New Construction เพียง 8 แห่ง คือ

1.ห้องสมุด HSBC  Green Library  สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ลาดกระบัง

2. ธนาคารกสิกรไทย แจ้งวัฒนะ

3. ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารกสิกรไทย ฉะเชิงเทรา

4. ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ช.การช่าง

5. ธนาคารทหารไทย สนามเสื่อป่า

6. โรงงานลอรีอัล (Loreal) ลำลูกกา ปทุมธานี

7.พิพิธภัณฑ์ป่าในเมือง บริษัท ปตท. จำกกัด (มหาชน) อ่อนนุช

และล่าสุด อาคารที่ 8 คือ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. สาทร ที่นับเป็นอาคารองค์กรรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรองมาตรฐาน อาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับสูงสุด ระดับ Platinum ประเภทอาคารอาคารสร้างใหม่ ภายใต้มาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environment Design) สำหรับ “อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ที่เน้นแนวคิดสถาปัตยกรรมสีเขียวเป็นหลัก

โดย “อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” ตั้งอยู่ถนนพระราม 4 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร มีพื้นที่อาคารโดยรวมประมาณ 25,000 ตร.ม. เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 6 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น พื้นที่ส่วนใหญ่ 80% เป็นพื้นที่สาธารณะ มีส่วนอาคารสำนักงานเพียง 20%

การก่อสร้างอาคารถูกออกแบบภายใต้แนวคิด สถาปัตยกรรมสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ และการก่อสร้าง ทุกขั้นตอนคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ใช้สอย มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ ทั้งแสง ลม ดิน น้ำ ควบคู่กับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการช่วยประหยัดพลังงาน อาทิ การนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในห้องน้ำ รดน้ำต้นไม้ ระบบโซล่าร์เซลล์ผลิตพลังงานมาใช้ภายในอาคาร ระบบควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ใช้วัสดุเหลือใช้มาเป็นส่วนประกอบภายในอาคาร

 

ทั้งนี้ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ได้เปิดเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานอาคารประหยัดพลังงาน นิทรรศการเรียนรู้สุขภาวะ และสวนผักสาธิตลอยฟ้า รวมถึงพื้นที่ต่างๆ ภายในอาคารก็ได้เปิดบริการแก่ประชาชนอีกด้วย อาทิ ห้องสร้างปัญญา (Resource Center) ห้องสมุดสุขภาวะบน บริเวณชั้น 2 ของอาคาร เปิดให้บริการหนังสือ รายงานวิจัย บทความ ภาพยนตร์ สารคดี นิตยสาร วารสาร ฐานข้อมูล และสื่อรูปแบบต่างๆ กว่า 10,000 รายการ รวมถึงบริการพื้นที่สำหรับทำงาน นั่งอ่านหนังสือ และคอมพิวเตอร์เพื่อการค้นคว้า

ใครที่สนใจเข้าชมพื้นที่ต่างๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/thaihealthcenter.org หรือ Line ID : thaihealth_center เปิดบริการ 9.00-17.00 น. จันทร์-เสาร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์