Ecommerce ไม่ได้ทำให้ FMCG โต แต่ต้องมี

 

จริงหรือที่การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกแต่กลับทำให้ตลาด FMCG ชะลอตัว บนโอกาสของEcommerce ที่มาแรง

 

กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล เปิดเผยว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรม FMCG โลกในครึ่งปีแรก 2559 สำหรับช่องทางปกติเติบโตเพียง 1.3% และคาดการณ์ในปี 2560 จะเติบโตเพียง 1.2% เท่านั้น ซึ่งส่วนทางกับช่องทางEcommerce กลับเติบโตสูงถึง 15% หรือคิดเป็นสัดส่วน 4.4% หรือมีมูลค่า 48,000 ล้านUSD ของมูลค่า FMCG รวม และคาดว่าในปี 2568 การซื้อขายสินค้า FMCG ผ่านช่องทาง Ecommerce จะมีมูลค่ามากถึง 150,000 ล้านUSD เลยทีเดียว

 

โตหรือไม่อยู่กับพฤติกรรมผู้บริโภค

ถึงแม้ว่า Ecommerce จะเติบโต แต่ Ecommerce ก็เป็นเพียงช่องทางหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าเท่านั้น เพราะการเติบโตนี้มาจากตลาดที่ยังเล็ก ทำให้มีการเติบโตอย่างน่าสนใจ

จากการศึกษาของกันตาร์พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ของโลกยังคงนิยมซื้อสินค้า FMCG ผ่านช่องทาง Traditional  ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า หรือห้างสรรพสินค้า เพราะเป็นช่องทางเดียวที่ได้จับสัมผัสสินค้าก่อนซื้อจริง รวมถึงไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าก่อนได้รับสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผู้ลงเล่นใน Ecommerce ต้องฝ่าฟันไปให้ได้

การเลือกซื้อสินค้า FMCG ผ่านช่องทาง Ecommerce เพราะแคมเปญโปรโมชั่นที่ร้านค้า หรือแบรนด์สินค้ามอบให้กับผู้บริโภคเพื่อดึงดูดให้พวกเขาเหล่านั้นเข้ามาทดลองสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางนี้จนกลายเป็นความเคยชิน แต่ความเคยชินนี้กลับกลายเป็นว่า ผู้บริโภค 55% ที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Ecommerce กลับนิยมซื้อสินค้าใน List เดิมที่เคยสั่งซื้อมาแล้ว การซื้อสินค้าใหม่ๆ จะไม่ค่อยเกิดขึ้นจากช่องทางนี้ แต่จะไปเกิดขึ้นในช่องทาง Traditional  ส่วนใหญ่ การเห็นโปรโมชั่นในสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อระหว่างการเลือกซื้อสินค้าในห้างหรือร้านค้า

เพราะกันตาร์วิเคราะห์ว่าธุรกิจ FMCG ที่ชะลอตัวมาจากเศรษฐกิจทั่วโลกที่ทรงตัวมานานถึง 3-4 ปี ที่มีการเติบโตในระดับ 3.0-3.1% ต่อปีเท่านั้น และผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยอย่างประหยัดขึ้น

 

Ecommerce ไทยขายดี แต่ไม่ถึง 1% ของ FMCG รวม

จากข้อมูลของกันตาร์ พบว่า ในปีที่ผ่านมา ครัวเรือนไทย 4.4% ที่เคยซื้อสินค้า FMCG ผ่านช่องทาง Ecommerce เพิ่มขึ้นจาก 1.4% ในปี 2557 เป็น 2.7% ในปี 2558 และคาดว่าในปี 2562 จะมีครัวเรือนไทย 15-20% ของครัวเรือนทั้งหมดเคยซื้อสินค้าผ่านช่องทางนี้

สิ่งที่เป็นอุปสรรค์ทำให้ครัวเรือนไทยเข้าถึงการซื้อสินค้า FMCG ผ่าน Ecommerce ในสัดส่วนที่เล็กอยู่มาจากการที่ครัวเรือนในประเทศไทยอยู่ในสังคมชนบทมากถึง 50% ของครัวเรือนทั้งหมด และมีกำลังซื้อสินค้าในแต่ละครั้งที่ต่ำ ไม่มีบัญชีธนาคารเกิดอุปสรรค์ในการชำระเงิน อินเทอร์เน็ตมีการใช้อย่างจำกัด ทำให้การเข้าถึงการซื้อขายผ่านช่องทางนี้เป็นไปได้ยากขึ้น ตลอดจนการขยายตัวของ Hypermarket ก็ยังไม่ครอบคลุมครัวเรือนในชนบทเท่าไรนัก ทำให้คนไทยกลุ่มนี้ยังนิยมซื้อสินค้าผ่านโชว์ห่วยเป็นหลัก

ถึงแม้ว่าการซื้อขายผ่านช่องทางนี้มีมูลค่าเพียง 2.5 พันล้านบาท หรือสัดส่วน 0.6% ของมูลค่า FMCG รวมเท่านั้น และมีอัตราเฉลี่ยซื้อสินค้าผ่านช่องทางนี้เพียง 2.3 ครั้งต่อปีก็ตาม

ความน่าสนใจของช่องทาง Ecommerce คือมีการเติบโตมากถึง 15% จากตลาด FMCG รวมที่เติบโตเพียง  1.7% ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางนี้มียอดการสั่งซื้อแต่ละครั้งเฉลี่ยมากถึง 658 บาท สูงกว่าช่องทาง Traditional ที่มีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งเพียง 279 บาท เท่านั้น

โดยโซเชียลมีเดียเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่น่าสนใจในการดึงผู้บริโภคเข้ามาซื้อสินค้าผ่านทาง Ecommerce  แต่ในปัจจุบันยังมีไม่มากนักที่ Retailer และแบรนด์สินค้าอาศัยช่องทางนี้ลิงค์ไปยังเว็บไซต์เพื่อปิดการขายผ่าน Ecommerce อย่างเต็มรูปแบบ

 

เกาหลี เจ้าแห่ง Ecommerce โลก

กันตาร์ได้หยิบยกเกาหลีใต้เป็นเพียงประเทศเดียวที่มีการซื้อสินค้า FMCG ผ่าน Ecommerce ที่เข้าสู่ยุค Fully digital ด้วยจำนวนผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 10-40 ปี เกือบ 100% ซื้อสินค้าผ่าน Ecommerce  คิดเป็นครัวเรือนที่มากถึง 66.9% ของครัวเรือนทั้งหมด มีความถี่ในการซื้อสินค้า 14 ครั้งต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่า 16.6% ของ FMCG ทั้งหมด และ

สิ่งที่ทำให้เกาหลีใต้ได้กลายเป็นผู้เดียวที่อยู่ในยุค Fully digital คาร์เร็ต อิลิส ผู้อำนวยการด้านคอมเมอร์เชียล กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล ประเทศไทยให้ความเห็นว่า มาจากสังคมเกาหลีใต้เป็นสังคม Urbanization ครอบครัวมีขนาดเล็ก อาศัยอยู่ตามคอนโดมีเนียม ชนชั้นคนทำงานมีเวลาการทำงานที่ยาวนานกว่าปกติของคนเอเชีย ทำให้ไม่มีเวลาว่างที่มากพอที่จะเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าผ่าน Traditional มีการดำเนินชีวิตในรูปแบบ Digital Creativity จากอัตราการเข้าถึงสมาร์ทโฟนสูงบนอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมและมีความเร็วในการให้บริการ

รวมถึงร้านค้า Ecommerce ยังมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ครอบคลุมความต้องการพร้อมโปรโมชั่นที่น่าสนใจ และบริการจัดส่งสินค้าฟรีถึงที่พัก ซึ่งต่างจากประเทศไทยที่ Retailer ที่มีช่องทางนี้จะคิดค่าส่งสินค้ากรณีที่มียอดการสั่งซื้อไม่ถึงยอดที่กำหนดไว้

 

เพราะอะไรคนทั่วโลกถึงซื้อสินค้า FMCG ผ่าน Ecommerce

48% โปรโมชั่นที่ดึงดูด โปรโมชั่นเฉพาะช่องทางออนไลน์

46% จัดส่งสินค้าถึงมือภายในวันที่สั่งซื้อ

36% จัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว

35% จัดส่งสินค้าฟรี

18% อาหารสดที่จัดส่งมีคุณภาพดี

11% อาหารที่เน่าเสียได้ง่ายมีการจัดส่งที่ดี

10% ได้รับสินค้าทุกไอเทมที่สั่งซื้อ

 

2568 FMCG Ecommerce จะเป็นอย่างไร

สิ่งที่ทำให้ Ecommercer มีการเติบโตมาจากนักช็อปออนไลน์กลุ่มใหม่ ความสะดวกที่มากขึ้น  การพัฒนาของระบบการชำระเงิน ประสบการณ์ช็อปเสมือนจริง  และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับสิ่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อนักช็อป

กันตาร์ฯ คาดการณ์แนวโน้ม Ecommerce ในธุรกิจ FMCG ในปี 2568 จะมีมูลค่ามากถึง 150 พันล้าน USD มีสัดส่วน 9% ของ FMCG ทั้งหมด โดย เกาหลีใต้ และ จีน จะเป็น 2 ประเทศหลักที่ขับเคลื่อนตลาด

 

7 ประเทศ FMCG Ecommerce มาแรง

เกาหลีใต้   7 พันล้าน USD สัดส่วน 25% ของ FMCG ทั้งหมด

จีน           36 พันล้าน USD สัดส่วน 15% ของ FMCG ทั้งหมด

สหราชอาณาจักร  14 พันล้าน USD สัดส่วน 12% ของ FMCG ทั้งหมด

ฝรั่งเศส                   11 พันล้าน USD สัดส่วน 11% ของ FMCG ทั้งหมด

ไต้หวัน                    1  พันล้าน USD สัดส่วน 8% ของ FMCG ทั้งหมด

อเมริกา                   50 พันล้าน USD สัดส่วน 6 % ของ FMCG ทั้งหมด

เนเธอร์แลนด์          1.3 พันล้าน USD สัดส่วน 5% ของ FMCG ทั้งหมด

*คาดการณ์  2568

 

 

 

เรื่อง : ณัฐจิตต์ บูราณทวีคูณ วลัยรัตน์