SCBLIFE ส่งเครื่องมืออ่านกรมธรรม์ ปลดล็อคปัญหาผู้บริโภคไม่เข้าใจประกัน

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แสดงให้เห็นถึงจำนวนคนไทยที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตมีเพียง 38% จากจำนวนประชากรทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักและเข้าใจการทำประกันชีวิตอย่างถ่องแท้เท่าที่ควร

กลายเป็นที่มาของโครงการ “Your Life Your Control รู้ทันสิทธิ ประกันชีวิตจัดการได้” จาก SCBLIFE บริษัทประกันชีวิตในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้นำด้าน Bancassurance กว่า 40 ปี ที่ตระหนักว่า

ประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ใช้ประโยชน์จากประกันชีวิตได้อย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ่งอาจเกิดจากการซื้อประกันชีวิตที่ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง เนื่องจากซื้อโดยปราศจากความเข้าใจ, ข้อมูลไม่ครบ หรือไม่ทราบสิทธิที่พึงได้รับตามกรมธรรม์ประกันชีวิตอย่างถูกต้อง ส่งผลให้ไม่สามารถใช้สิทธิที่พึงมี และเกิดการละทิ้งกรมธรรม์ไป

SCBLIFE จึงริเริ่มโครงการนี้ เพื่อให้ผู้บริโภครู้จัก รู้ทัน และเข้าใจสิทธิในกรมธรรม์ประกันชีวิตมากขึ้น เพื่อปกป้องสิทธิและได้รับประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์และเงินลงทุนในประกันนั้นๆ

ปรีชา รุธิรพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ประกันชีวิตเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ช่วยให้ชีวิตผู้บริโภคมีหลักประกันความเสี่ยงในอนาคต ทั้งเรื่องสุขภาพ การเงิน และครอบครัว แต่คนไทยยังทำประกันชีวิตน้อย เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในข้อเท็จจริง ทำให้ซื้อประกันไม่ตรงตามความต้องการ อ่านกรมธรรม์ไม่เข้าใจ ใช้สิทธิไม่เต็มที่ ไปจนถึงยกเลิกกรมธรรม์ ภารกิจ SCBLIFE ในวันนี้คือ ทำให้ลูกค้าเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตัวเองก่อน อยากให้ประกันเติมเต็มชีวิตในส่วนใด แล้วจึงหาประกันที่เหมาะกับ Life Style ของตัวเอง”

 

Your Life Your Control รู้ทันสิทธิ ประกันชีวิตจัดการได้

SCBLIFE เดินหน้าโครงการผ่าน 2 แกนหลักคือ สื่อสารผ่านกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและลูกค้า SCBLIFE และ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพและตรวจสอบได้ของบริษัทฯ โดยสอดแทรกไปในขั้นตอนการซื้อประกันของคนส่วนใหญ่ทั้ง 3 ระยะ

1.เครื่องมือช่วยค้นหาข้อมูลก่อนซื้อ เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ซื้อตรงกันทุกฝ่าย SCBLIFE จึงสร้างเครื่องมือค้นหาว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเรื่องใด โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็น คือ

  • Family Security ด้านความพร้อม มีหลักประกัน และสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว
  • Health & Medical Expense ด้านสุขภาพและการรักษา ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล
  • Saving & Tax Efficient ด้านเงินออม และการลดหย่อนภาษี
  • Retirement ความมั่นคงหลังเกษียณอายุ

2.ยืนยันระหว่างตัดสินใจซื้อหรือทำ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับการแนะนำกรมธรรม์ตรงตามความต้องการ และเป็นไปตามหลักการขายของ SCBLIFE ที่เน้น Needs-based Selling เมื่อตกลงทำสัญญาและอนุมัติกรมธรรม์แล้ว ลูกค้าจะได้รับ Welcome SMS ยืนยันการอนุมัติกรมธรรม์ และ Welcome Call ยืนยันประเภทกรมธรรม์ที่อนุมัติ พร้อมแจ้งรายละเอียดและสิทธิต่างๆ

3.คู่มือช่วยอ่านกรมธรรม์หลังซื้อ เนื่องจากหนังสือกรมธรรม์มีการใช้ภาษาที่เข้าใจยาก ลูกค้าเข้าใจไม่ชัดเจน SCBLIFE จึงสร้างเครื่องมืออธิบายภาษาประกันให้ลูกค้าเข้าใจและจดจำได้ง่าย โดยเน้นจุดสำคัญต่างๆ ในหน้ากรมธรรม์ เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ระยะเวลาสัญญา, สัญญาประกันที่ซื้อ ผลประโยชน์ที่ได้รับ หรือเบี้ยประกันและระยะเวลาที่ต้องชำระ ซึ่งอยู่ในรูปแบบ Tutorial Booklet แนบมากับกรมธรรม์ทุกเล่ม ซึ่งคาดว่าลูกค้า SCBLIFE จะได้ใช้ในเร็วๆ นี้

เพื่อตอกย้ำว่าแนวคิดที่ว่า “Your Life Your Control รู้ทันสิทธิ ประกันชีวิตจัดการได้” SCBLIFE จึงทำทุกอย่างให้ง่ายแค่ปลายนิ้ว โดยลูกค้าสามารถตรวจเช็คกรมธรรม์ผ่านช่องทางออนไลน์กับบริการ My SCBLIFE รวมถึงการรวบรวมคำถามที่พบบ่อย และอธิบายข้อสงสัยต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ www.scblife.co.th และผ่าน Contact Center โทร. 02-655-3000 ไว้คอยบริการครอบคลุมทุกช่องทาง

 

“เพราะประกันชีวิตไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายแล้วจบไป แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่กับลูกค้าในระยะยาว จึงต้องใช้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ผมเชื่อมันว่าโครงการต่างๆ ภายใต้แนวคิด “Your Life Your Control รู้ทันสิทธิ ประกันชีวิตจัดการได้” รวมถึงคู่มือการอ่านกรมธรรม์ จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจ เชื่อใจ และเห็นประโยชน์ของการทำประกันชีวิตมากขึ้น ที่สำคัญยังช่วยส่งเสริมการสร้างสังคมประกันชีวิตที่ยั่งยืนได้” ปรีชา กล่าวทิ้งท้าย