Central Group จัดโครงการ Management Associate เปิดรับร่วมงานกับทางกลุ่มเซ็นทรัลทั้ง 9 ธุรกิจ

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (Central Group) กลุ่มผู้นำทางด้านธุรกิจค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยธุรกิจในเครือจำนวน 9 ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า, อสังหาริมทรัพย์, การบริหารแบรนด์สินค้า, โรงแรมและรีสอร์ท รวมถึงธุรกิจบริการด้านอาหาร เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงได้มาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเรา กับโครงการ Management Associate ที่เปิดรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับทางกลุ่มเซ็นทรัลทั้ง 9 ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในด้านธุรกิจ Retail, Property Development, Brand Management โดยถือเป็นโครงการพิเศษที่เปิดโอกาสให้ได้เข้ามาเรียนรู้งานจากทีมผู้บริหารมืออาชีพระดับสูง ภายใต้แผนกต่างๆ คือ Marketing, Merchandising, Operation, Brand และ Business Development ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดีๆ ที่จะได้ร่วมงานไปกับทีมงานมืออาชีพที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการคือ ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา Business หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงาน 05 ปี  โดยสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นผู้ที่มุ่งมั่นและสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างดี รวมถึงเป็นผู้ที่มีภาวะความเป็นผู้นำ ซึ่งเมื่อสำเร็จโครงการแล้ว ทางผู้สมัครยังมีโอกาสได้ทำงานในหน่วยงานที่ท่านมีความสนใจภายใต้บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลและสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ค่ะ ที่ http://centralgroupjobs.com/cen/regist2.html