ส่วนแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ตลาดอาหารเสริม 2558    38,000 ล้านบาท 2559    41,800-45,600 ล้านบาท แบ่งเป็น คอลลาเจน       5,000 ล้านบาท อื่นๆ     33,000 ล้านบาท ที่มา : โซล ซีเครท, กันยายน 2559   ตลาดอาหารเสริม อาหารเสริมความงาม 14,000 ล้านบาท อื่นๆ     53,000 ล้านบาท ตลาดรวม 67,000 ล้านบาท ที่มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์, ตุลาคม 2559   ตลาดยา โรงพยาบาล และคลินิก    107,000 ล้านบาท ร้านขายยา       29,000 ล้านบาท ตลาดรวม 136,000 ล้านบาท ที่มา : ฟาร์แมกซ์ รีเทล, กันยายน 2559   ตลาดทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น 2558    500 ล้านบาท 2559    550 ล้านบาท ที่มา : เซย์อิ, ตุลาคม 2559   ตลาดผลไม้นำเข้า 2558    10,000 ล้านบาท 2559    10,600-11,000 ล้านบาท ที่มา : วัชมนฟู้ด, ตุลาคม 2559  ตลาดอาหารเสริม 2558    38,000 ล้านบาท 2559    41,800-45,600 ล้านบาท แบ่งเป็น คอลลาเจน       5,000 ล้านบาท อื่นๆ     33,000 ล้านบาท ที่มา : โซล ซีเครท, กันยายน 2559   ตลาดอาหารเสริม อาหารเสริมความงาม 14,000 ล้านบาท อื่นๆ     53,000 ล้านบาท ตลาดรวม 67,000 ล้านบาท ที่มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์, ตุลาคม 2559   ตลาดยา โรงพยาบาล และคลินิก    107,000 ล้านบาท ร้านขายยา       29,000 ล้านบาท ตลาดรวม 136,000 ล้านบาท ที่มา : ฟาร์แมกซ์ รีเทล, กันยายน 2559   ตลาดทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น 2558    500 ล้านบาท 2559    550 ล้านบาท ที่มา : เซย์อิ, ตุลาคม 2559   ตลาดผลไม้นำเข้า 2558    10,000 ล้านบาท 2559    10,600-11,000 ล้านบาท ที่มา : วัชมนฟู้ด, ตุลาคม 2559  ตลาดอาหารเสริม 2558    38,000 ล้านบาท 2559    41,800-45,600 ล้านบาท แบ่งเป็น คอลลาเจน       5,000 ล้านบาท อื่นๆ     33,000 ล้านบาท ที่มา : โซล ซีเครท, กันยายน 2559   ตลาดอาหารเสริม อาหารเสริมความงาม 14,000 ล้านบาท อื่นๆ     53,000 ล้านบาท ตลาดรวม 67,000 ล้านบาท ที่มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์, ตุลาคม 2559   ตลาดยา โรงพยาบาล และคลินิก    107,000 ล้านบาท ร้านขายยา       29,000 ล้านบาท ตลาดรวม 136,000 ล้านบาท ที่มา : ฟาร์แมกซ์ รีเทล, กันยายน 2559   ตลาดทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น 2558    500 ล้านบาท 2559    550 ล้านบาท ที่มา : เซย์อิ, ตุลาคม 2559   ตลาดผลไม้นำเข้า 2558    10,000 ล้านบาท 2559    10,600-11,000 ล้านบาท ที่มา : วัชมนฟู้ด, ตุลาคม 2559  ตลาดอาหารเสริม 2558    38,000 ล้านบาท 2559    41,800-45,600 ล้านบาท แบ่งเป็น คอลลาเจน       5,000 ล้านบาท อื่นๆ     33,000 ล้านบาท ที่มา : โซล ซีเครท, กันยายน 2559   ตลาดอาหารเสริม อาหารเสริมความงาม 14,000 ล้านบาท อื่นๆ     53,000 ล้านบาท ตลาดรวม 67,000 ล้านบาท ที่มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์, ตุลาคม 2559   ตลาดยา โรงพยาบาล และคลินิก    107,000 ล้านบาท ร้านขายยา       29,000 ล้านบาท ตลาดรวม 136,000 ล้านบาท ที่มา : ฟาร์แมกซ์ รีเทล, กันยายน 2559   ตลาดทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น 2558    500 ล้านบาท 2559    550 ล้านบาท ที่มา : เซย์อิ, ตุลาคม 2559   ตลาดผลไม้นำเข้า 2558    10,000 ล้านบาท 2559    10,600-11,000 ล้านบาท ที่มา : วัชมนฟู้ด, ตุลาคม 2559  ตลาดอาหารเสริม 2558    38,000 ล้านบาท 2559    41,800-45,600 ล้านบาท แบ่งเป็น คอลลาเจน       5,000 ล้านบาท อื่นๆ     33,000 ล้านบาท ที่มา : โซล ซีเครท, กันยายน 2559   ตลาดอาหารเสริม อาหารเสริมความงาม 14,000 ล้านบาท อื่นๆ     53,000 ล้านบาท ตลาดรวม 67,000 ล้านบาท ที่มา : ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์, ตุลาคม 2559   ตลาดยา โรงพยาบาล และคลินิก    107,000 ล้านบาท ร้านขายยา       29,000 ล้านบาท ตลาดรวม 136,000 ล้านบาท ที่มา : ฟาร์แมกซ์ รีเทล, กันยายน 2559   ตลาดทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น 2558    500 ล้านบาท 2559    550 ล้านบาท ที่มา : เซย์อิ, ตุลาคม 2559   ตลาดผลไม้นำเข้า 2558    10,000 ล้านบาท 2559    10,600-11,000 ล้านบาท ที่มา : วัชมนฟู้ด, ตุลาคม 2559

ตลาดอาหารเสริม ตลาดเสริมอาหาร ตลาดยา ตลาดน้ำยาทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น ตลาดผลไม้นำเข้า