ส่วนแบ่งตลาดอสังหาฯ และ โรงแรม

ส่วนแบ่งตลาดคอนโด LPN    17.9% พฤกษา 8.8% อนันดา  8.6% เอฟเวอร์แลนด์    6.1% ศุภาลัย  5.9% อื่นๆ     52.7% ตลาดรวม 80 โครงการ 42,464 หน่วย *มกราคม-กันยายน 2559 ที่มา : LPN, พฤศจิกายน 2559 ตลาด HORECA (โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง) ธุรกิจโรงแรม     527,000 ล้านบาท ธุรกิจร้านอาหาร  358,000 ล้านบาท ธุรกิจจัดเลี้ยง     62,000 ล้านบาท ตลาดรวม 947,000 ล้านบาท ที่มา : เอเชีย โฮเรก้า, กันยายน 2559

ตลาด HORECA เติบโตเฉลี่ยปีละ 10-12% จากการคนไทยกินข้าวนอกบ้านน้อยลงและนักท่องเที่ยวเข้ามาในไทยเพิ่มสูงขึ้น ธุรกิจโรงแรม โรงแรมขนาดใหญ่ 7% โรงแรมขนาดกลาง-เล็ก    93% ตลาดรวม 527,000 ล้านบาท ที่มา : เอเชีย โฮเรก้า, กันยายน 2559

ตลาดหมอน 2558    3,000 ล้านบาท 2559    3,180 ล้านบาท ที่มา : ลักษ์ชัวร์รี่, กันยายน 2559

ตลาด HORECA (โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง)

ธุรกิจโรงแรม

ส่วนแบ่งตลาดคอนโด

ตลาดหมอน