“สุขีกัมปานี” Social Enterprise ที่ยึดความพอดี สวนกระแสวัตถุนิยม

เพราะการดูแลประเทศเป็นหน้าที่ของเราทุกคน บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืช 100% ภายใต้ตรา องุ่น และผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลือง วัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่ยืนหยัดมา 50 ปี จึงจัดทำกิจกรรมดีๆ ให้กับสังคมไทย เพื่อกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เกิดความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาชาติบ้านเมือง กับโครงการ สุขีกัมปานี

 

“สุขีกัมปานี” – THAILAND SOCIAL ENTERPRISE รูปแบบในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในวาระครบรอบ 50 ปี มาจากแนวคิด  “Let’s Discover Tomorrow” ของ ดร. วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหารของ TVO  โดยมุ่งที่จะค้นหาและสรรค์สร้าง “วันพรุ่งนี้” ให้ดีขึ้นทุกมิติ ทั้งสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เป็นต้น

“TVO ยังคงเดินหน้าต่อไปบนปรัชญาและปณิธานที่ว่า บริษัทจะเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้คนรู้จักพอดี รู้จักใช้ชีวิต ไม่ตามกระแสนิยม วัตถุนิยม โดยเรายึดหลักความสร้างสรรค์ จริงใจ มีส่วนร่วม มั่นคงและยั่งยืน เป็นพลังขับเคลื่อนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทย” ดร. วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์กล่าว

 

และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการดูแลบ้านเมือง สุขีกัมปานี จึงส่งแคมเปญ “Application พอดี” เป็นแคมเปญที่หวังคนไทยใช้ชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ ทุก 1 ดาวน์โหลด เท่ากับ 1 บาท บริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

แคมเปญ แอพพลิเคชั่น “พอดี” จะช่วยกระตุกต่อมความพอดีในตัวคุณ ให้รู้จักคิด รู้จักใช้ และรู้จักความพอดีในชีวิต เพียงกรอกข้อมูลบัญชีบุคคลตามขั้นตอน จากนั้นแอพฯ จะทำการประมวลผลความพอดีในตัวคุณออกมา แน่นอนว่าชีวิตที่มี “ความพอดี” ก็จะมี “ความสุข” และถ้าคนหนึ่งคนทำได้ คนหลายคนก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของ “ความพอดี” ให้สังคมได้ไม่ยาก

ตัวอย่างจาก แอป “พอดี”

 

ใครที่อยากมีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทย สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น “พอดี” ได้แล้ววันนี้  ทั้งระบบ >>Android << และ >>iOS<< คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sukeecompany.com และ FB: sukeecompany