LearnBalance Group รับสมัคร Graphic Designer

Graphic Designer

LearnBalance Group/บริษัท เอ็นคอนเซ็ปท์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– งานจัดหน้า layout หนังสือเรียน

– งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และ presentation

– งานจัดทำสื่อการสอน และงานออกแบบอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงานอยู่ติด BTS อนุสาวรีย์ฯ

คุณสมบัติ

– มีความรู้เกี่ยวกับงานออกแบบคอมพิวเตอร์ มีทักษะในการใช้ Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Adobe Illustrator ได้เป็นอย่างดี
– หากวาดการ์ตูนและออกแบบ character ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถใช้โปรแกรม Office พื้นฐานได้ระดับดี

– มีประสบการณ์ หรือมีผลงานแนบเพื่อพิจารณา

หากสนใจส่งใบสมัครมาได้ที่ [email protected]

กรุณาส่งอีเมลสมัครงานเพียง 1 ครั้งเท่านั้นบริษัทฯจะพิจารณาตำแหน่งอื่นๆที่เปิดรับร่วมด้วยอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องส่งซ้ำหลายตำแหน่ง

เกี่ยวกับบริษัท

เครือเลอร์นบาลานซ์ ดำเนินธุรกิจด้านการศึกษาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี  มีหลักสูตรที่คิดค้นพัฒนาด้วยทีมพัฒนาหลักสูตรมืออาชีพ (Research & Development) รวมถึงการนำเข้าหลักสูตรที่นานาชาติให้การยอมรับมาพัฒนาและบริหารจัดการภายใต้ ชื่อโรงเรียนของเครือฯ  ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือ 8 โรงเรียน  ทีมงานกว่า 400 คน และโรงเรียนมีสาขารวมกันกว่า 100 สาขาทั่วประเทศ และด้วยวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ อย่างครบวงจร  เครือเลอร์นลานซ์มีบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์  และโรงพิมพ์  รวมถึงบริษัทที่ปรึกษาดูแลบริหารจัดการด้านบุคลากร การลงทุน การเงิน ดูแลสนับสนุนการดำเนินงานอย่างบูรณาการ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานมืออาชีพ นำเสนอข้อเสนอด้านคุณค่าต่อสังคม (Value Proposition) “ชาวเลอร์นบาลานซ์เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง และถือเป็นพันธกิจหลักที่จะร่วมกับสังคมในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ บริษัท ในเครือเลอร์นบาลานซ์ และบุคลากรทุกคนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมด้วยวิถีแห่งภูมิปัญญาบูรณาการ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นเลิศในทุกมิติ ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะยก ระดับคุณภาพของสังคม ชาวเลอร์นบาลานซ์จะอุทิศตนในการสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้และคลังแห่ง  ภูมิปัญญาให้แก่สังคมของเรา”

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Division
ที่อยู่ : 2991/26 Visutthani Ville, Soi Ladprao 101/3,Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 0-2736-3665 (บุคคล), 02-736-3616 (การเงิน)
โทรสาร : 0-2736-3644
โฮมเพจ : http://www.enconcept.com