พฤกษารับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาด

Marketing Officer

เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Job Purpose

ประสานงานการผลิตและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา หาช่องทางโฆษณา เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ และจัดกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริมการขาย สำรวจตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในพื้นที่รวมถึงการดูแลตรวจสอบสภาพของโครงการให้เรียบร้อยพร้อมขาย

Responsibilities

ควบคุมประสิทธิภาพในการใช้สื่อโฆษณา,เพิ่มกลุ่มลูกค้าและพัฒนาประสิทธิภาพในกาขายและการตลาด, ดำเนินการสำรวจตลาด (Marketing Survey), ดำเนินการสำรวจตลาด (Marketing Survey), ดูแลความเหมาะสมของสภาพโครงการ

คุณสมบัติ
– ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
– ประสบการณ์การตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 ปี
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
– มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษLocation: สำนักงานใหญ่

 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 979/83 SM Tower, 18 th Floor, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2298-0101 ต่อ 2508
โทรสาร : 0-2298-0781