กสิกรไทยรับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ด้านการให้คำปรึกษาและการตลาด พื้นที่ สมุทรปราการ บางบ่อ บางพลี

Assistant Branch Manager

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ:

รับผิดชอบร่วมกับผู้จัดการสาขา ในการขยายตลาดของสาขา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ตลอดจนรับผิดชอบด้านการวางแผนบริหารงานของสาขา ดูแลจัดการการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานของธนาคาร

งานด้านการตลาด:

1. วางแผนบริหารจัดการด้านการขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคารให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับ
2. ขยายฐานลูกค้าของสาขา โดยการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้กับลูกค้ารายใหม่ ตลอดจนให้คำปรึกษาและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญ เพื่อรักษาและเพิ่มโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กับสาขา
3. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และวิธีปฏิบัติงานกับทีมงานในสาขา

คุณสมบัติ
• ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท
• อายุไม่เกิน 45 ปี
• มีประสบการณ์ด้านการทำงานสาขาของธนาคารไม่น้อยกว่า 4 ปี
• มีความสามารถในการบริหารทีมให้บรรลุเป้าหมาย
• มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองที่ดี
• มีความชำนาญในการขยายและรักษาฐานลูกค้าในพื้นที่
• หากมีใบอนุญาตการขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคาร จะได้รับหารพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน:
พื้นที่ สมุทรปราการ บางบ่อ บางพลี

สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
คุณอิษฎา โทร. 02-470-5776