มูลค่าสื่อโฆษณาประจำเดือนมีนาคม 2560

มูลค่าสื่อโฆษณาประจำเดือนมีนาคม 2560 ANALOG TV มูลค่า4,405 ล้านบาท สัดส่วน 44.61% ติดลบ 9.21% จากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา CABLE/SATELLITE มูลค่า327ล้านบาท สัดส่วน 3.31% ติดลบ 2.68% จากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา DIGITAL TV มูลค่า2,100ล้านบาท สัดส่วน 21.27% เพิ่มขึ้น 7.42 % จากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา RADIO มูลค่า402 ล้านบาท สัดส่วน 4.07% ติดลบ 19.60% จากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา NEWSPAPERS มูลค่า769 ล้านบาท สัดส่วน 7.79% ติดลบ 22.48% จากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา MAGAZINES มูลค่า178 ล้านบาท สัดส่วน 1.80% ติดลบ 37.32% จากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา CINEMA มูลค่า592 ล้านบาท สัดส่วน 6.00% เพิ่มขึ้น 34.55% จากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา OUTDOOR มูลค่า515 ล้านบาท สัดส่วน 5.22% เพิ่มขึ้น 23.21% จากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา TRANSIT มูลค่า344 ล้านบาท สัดส่วน 3.48% ติดลบ 19.25% จากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา IN STORE มูลค่า 90 ล้านบาท สัดส่วน 0.91% เพิ่มขึ้น 42.86% จากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา INTERNET มูลค่า152 ล้านบาท สัดส่วน 1.54% ติดลบ 14.12% จากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา TOTAL มูลค่า 9,874 ติดลบ 5.45% จากช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ที่มา : Nielsen, มีนาคม 2560

การเก็บรวบรวมมูลค่าโฆษณาของ Nielsen ในบางสื่อมีการเก็บรวบรวมดังนี้

  • สื่อ Outdoor สื่อ Transitและสื่อในสนามบิน จะไม่ได้รวมข้อมูลจาก JCDecaux ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2560 แต่มีการเพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลของสื่อ Outdoor สื่อ Transit ป้ายโฆษณาบนทางเท้า, สื่อในสนามบิน และอื่นๆ ตั้งแต่เดือนมกราคมปี2559 และตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2559 เพิ่มสื่อที่บริหารจัดการโดยบริษัท Plan B เข้ามาในฐานข้อมูลของสื่อกลางแจ้ง, สื่อเคลื่อนที่, และสื่อในห้าง
  • สื่ออินเทอร์เน็ต มีการขยายการเก็บข้อมูลโมษณาครอบคลุม 50 เว็บไซต์ยอดนิยม และ 10 เว็บไซต์ยอดนิยมบนมือถือสำหรับภาพรวมการใช้งบโฆษณาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ททั้งหมดกรุณาอ้างอิงข้อมูลจากDAAT
  • สื่อในห้าง มีการเพิ่มข้อมูล สื่อวิทยุในห้าง Big C และ 7 Eleven เข้ามาในฐานข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 และข้อมูลของสื่อในห้างTesco Lotus และ Big C ไม่ได้รวมอยู่ในฐานข้อมูลของนีลเส็นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558