บริดจสโตนประกาศเจตนารมณ์ “Our Way to Serve” เน้นความเชี่ยวชาญในการพัฒนางาน CSR ในระดับสากล

บริดจสโตนประกาศเจตนารมณ์ “Our Way to Serve” (วิถีในการดำเนินงานของเรา) เน้นความเชี่ยวชาญในการพัฒนางาน CSR ในระดับสากล

ความท้าทายในระดับสากลในเรื่องความคล่องตัว ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม  คือประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น (บริดจสโตน) ประกาศเจตนารมณ์เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่เรียกว่า “Our Way To Serve” (วิถีในการดำเนินงานของเรา) ซึ่งจะนำมาใช้กับบริดจสโตนทั่วโลก โดยมี 3 ประเด็นหลักที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ได้แก่ ความคล่องตัว ทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

เจตนารมณ์ใหม่นี้ต่อยอดขึ้นจากความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษ และจากการเรียนรู้จากกิจกรรม CSR ของบริดจสโตน ทั้ง 22  ประเด็น “Our Way to Serve” (วิถีในการดำเนินงานของเรา) สะท้อนถึงปรัชญาองค์กรของบริดจสโตนซึ่งได้ถูกนำมาใช้สืบเนื่องจนถึงปัจจุบันคือ การรับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า และการสำนึกว่าบริษัทที่เป็นเลิศ ไม่เพียงดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเท่านั้น แต่ต้องมีส่วนร่วมทำให้โลกใบนี้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

“เราอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ามกลางความไม่เท่าเทียมกันในสังคมที่เพิ่มมากขึ้น ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ หรือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งโลกกำลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ มากมาย” มร.มาซาอากิ ทสึยะ ซีอีโอและตัวแทนผู้บริหาร บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น กล่าว “ทีมงานของเรายินดีรับหน้าที่ในการช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ที่โลกกำลังเผชิญอย่างยั่งยืน แต่ตอนนี้เราให้ความสำคัญกับ 3 ประเด็นดังกล่าวข้างต้นเป็นอันดับแรก ซึ่งประสบการณ์เฉพาะของความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมของบริดจสโตนจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 3 ประเด็นข้างต้นได้เป็นอย่างดี”

 

ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี บริดจสโตนจึงมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยความสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ด้วยความทุ่มเทของพนักงานในการเชื่อมโยงกับผู้คนทั่วโลก บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเข้มแข็งและปลอดภัยให้แก่ชุมชนมากยิ่งขึ้น พร้อมกับส่งเสริมให้ผู้คนเข้าถึงการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น

บริดจสโตนยังส่งเสริมความยั่งยืนสู่สิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจที่เกื้อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

“บริดจสโตนเป็นผู้นำในระดับสากล เพราะพนักงานของบริดจสโตนทั่วโลกสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อตอบสนอง การใช้ชีวิต การทำงาน และการพักผ่อนของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น” มร.มาซาอากิ ทสึยะ กล่าวเสริม

ในปี 2560 นี้ พนักงานของบริดจสโตนมุ่งมั่นและทุ่มเทปรับปรุงเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม และกำหนดดัชนีวัดผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน (KPIs) ที่สามารถวัดได้จริงในหัวข้อความคล่องตัว และทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นหัวข้อที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยอิงจากวิธีปฏิบัติที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

บริดจสโตนยังคงให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติตามกฎหมาย และการดำเนินธุรกิจพร้อมความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับ 3 ประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญดังกล่าวข้างต้น คือ พื้นฐานในการบริหารธุรกิจของบริดจสโตน อันได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย การแข่งขันที่เป็นธรรม การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) การบริหารความเสี่ยง สิทธิมนุษยชน การดำเนินการด้านแรงงาน ความปลอดภัย สุขอนามัยในอุตสาหกรรม การจัดซื้อจัดจ้าง และคุณภาพและการสร้างคุณค่าให้ลูกค้า

บริดจสโตนดำเนินธุรกิจในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก เราจึงเชื่อมั่นในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้คนในชุมชนท้องถิ่นที่เรา บริดจสโตนเข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมประโยชน์ให้กับชุมชนดังกล่าว ในรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ บริดจสโตนยังมุ่งมั่นสนับสนุนให้ชุมชนปลอดภัย เข้มแข็ง และยั่งยืน

  • รายละเอียดพิ่มเติม สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ด้านล่างข้อมูลทั่วไป

http://www.bridgestone.com/responsibilities/index.html

  • รายงานความยั่งยืนของบริดจสโตนปี 2558 และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความยั่งยืน http://www.bridgestone.com/responsibilities/library/pdf/sr2015.pdf
  • รางวัลด้านความยั่งยืนที่บริดจสโตนได้รับ

http://www.bridgestone.com/corporate/news/2017021501.html

http://www.bridgestone.com/corporate/news/2017020301.html