พฤติกรรมของผู้ใช้ Airbnb ในไทย

วันนี้ โจ เกบเบีย Co Founder และ CPO ของ Airbnb เดินทางมาประเทศไทยด้วยตัวเอง โดยเล่าให้ฟังถึง ฟีเจอร์ใหม่ของ Airbnb ที่เรียกว่า Trips ที่ประกอบไปด้วย บ้านพัก (Houses), สถานที่ (places) และ ประสบการณ์ (Experience) โดยเราสามารถเป็น Host ที่จัดกิจกรรม เช่น พาชวมมวยไทย แกะสลักผลไม้ หรือ อะไรก็ได้ที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย และเรามีความรู้จริงๆ

นี่คือครั้งแรกที่ Co-Founder ของ Airbnb เดินทางมาไทยเพื่อเปิดตลาด และเล่าถึงพฤติกรรมของคนไทยกับ Airbnb ในไทยที่น่าสนใจหลายเรื่อง ดังนี้

 

ข้อมูลของ Host Airbnb ในไทย

Host คนไทยอายุเฉลี่ยๆ 38 ปี รายได้จาก Airbnb เฉลี่ยอยู่ที่ 2,100 เหรียญ (73,500 บาท) ต่อปี ต่อแห่ง

Airbnbs ในประเทศไทยทั้งหมด ทั้งหมด 43,223 แห่ง ในกทม. ประมาณ 10,000 แห่ง เชียงใหม่ 4,000 แห่ง ซึ่งเชียงใหม่และกรุงเทพเป็นจังหวัดที่มีการเติบโตสูงมาก

 

ข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับ นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย แอร์บีแอนด์บี

นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมที่จะเดินทางเป็นคู่ หรือเป็นกลุ่มมากกว่าถึงร้อยละ 35 ของการเดินทางมาเป็นคู่ และร้อยละ 48 เปอร์เซ็นต์มาท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม โดยเพียงร้อยละ 17 ที่เป็นการท่องเที่ยวแบบเดี่ยว

คนไทยชื่นชอบที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะในภูมิภาคต่างๆ โดยร้อยละ 54 เดินทางในทวีปเอเชีย และร้อยละ 24 เดินทางไปในทวีปยุโรป เมืองที่โดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวนิยมไปคือ เกียวโต และโรม เป็นต้น

 

คนไทยไปญี่ปุ่น ชอบใช้ Airbnb

คนไทยเที่ยวญี่ปุ่น เป็นเทรนด์ที่ยังไม่จบไม่สิ้น และจะมีอีกเรื่อยๆ ดังนั้น Airbnb ที่ญี่ปุ่นจึงเป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะด้วยการคมนาคมที่ครอบคลุมชุมชนส่วนใหญ่ บ้านพัก Airbnb หลายที่จึงสามารถขายที่พักให้นักท่องเที่ยวได้เรื่อยๆ

โดยสถานที่ของญี่ปุ่นที่ฮอตฮิต  ได้แแก่ โตเกียว โอซากา เกียวโต ฟุกุโอกะ และ ซัปโปโร ส่วนเมืองอื่นๆ ของประเทศ ได้แก่ โซล  สิงคโปร์ ลอนดอน ปารีส โรม มิลาน และ ลอสแองเจลิส

ตัวเลขที่น่าสนใจ คนไทย เดินทางท่องเที่ยวนอกประเทศ 304,000 คนในปีที่ผ่านมา เติบโต 149%

 

774,000 คน คือชาวต่างชาติ ที่ใช้ Airbnb ในไทย เติบโต 50% จากปี 2015

ปี 2016 มีนักท่องเที่ยว 774,000 คน พักกับ Airbnb ในไทย เพิ่ม 50%

โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน สหรัฐฯ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และเยอรมนี

 

กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เกาะสมุย และภูเก็ต ที่ยอดฮิตของ Airbnb

กรุงเทพฯและเชียงใหม่ เป็นที่รู้จักในเมืองหลวงแห่งความคิดสร้างสรรค์ ส่วนเกาะสมุย และภูเก็ต ให้ในเรื่องเกาะ ทะเล หาดทรายสีขาว

ประเทศไทยจึงเป็นส่วนผสมระหว่าง ความทันสมัย มรดกที่ล้ำค่า และธรรมชาตที่สวยงาม

-บ้านพักที่เป็นทั้งหมดในกรุงเทพฯมี 10,566 สถานที่ (อัตราการเติบโตร้อยละ 97) โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวน 129 เปอร์เซ็นต์

-บ้านพักทั้งหมดในเชียงใหม่มี 4,084 สถานที่ (อัตราการเติบโต 118 เปอร์เซ็นต์) โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวน 163 เปอร์เซ็นต์

-บ้านพักทั้งหมดในภูเก็ตมี 9,033 สถานที่ (อัตราการเติบโตร้อยละ 81) โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวน 154 เปอร์เซ็นต์

-บ้านพักทั้งหมดในเกาะ สมุยมี 4,725 สถานที่ (อัตราการเติบโตร้อยละ 78) โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวน 133 เปอร์เซ็นต์

 

ที่มา : Airbnb