ททท. ปรับท่องเที่ยวไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ สร้าง Networking ดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าประเทศ

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทย มั่นใจตลาด EU เติบโต พร้อมจับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงผ่าน Networking และโครงการต่างๆ เช่น

The Link โครงการนำร่องจับคู่ 10 สำนักงานต่างประเทศ – จังหวัด สร้าง Networking ระหว่างสำนักงานในต่างประเทศ สำนักงานจังหวัด และ ชุมชน สร้างจุดขายใหม่ที่แตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวหลักดึงดูดนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ยอมจ่ายเพื่อประสบการณ์ที่แตกต่างบนแนวคิด “The Unique Thai Local Experiences”

ในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเดินทางมาไทย 6.1 ล้านราย และคาดว่าปีนี้จะเติบโตเพิ่มเป็น 6.3-6.5ล้านราย โดยททท. ได้เปิดโครงการ The Link จับคู่การท่องเที่ยวระหว่างสำนักงานต่างประเทศในยุโรปและสำนักงานจังหวัดในจังหวัดรองพัฒนาโปรดักท์ใหม่เพื่อเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวนอกเหนือจากทะเลและชายหาดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวยุโรป

“ทะเลและชายหาด” ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประเทศอื่นๆ ใช้เป็นจุดขายเช่นเดียวกับประเทศไทย

ส่วนการจับคู่ “The Link” เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ตอบโจทย์ตลาดนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศ เช่น “แม่ฮ่องสอน กับ ลอนดอน” พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผจญภัย จากที่ชาวลอนดอนบางกลุ่มที่ชื่นชอบการผจญภัย “ฝรั่งเศส กับ เลย” พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจากไลฟ์สไตล์ของชาวฝรั่งเศสเป็นต้น และเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวในจังหวัดรอง นอกเหนือจากจังหวัดหลัก รองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพเพิ่มขึ้น”

คำว่า The Link มาจาก
LLocal Experiences ประสบการณ์ที่จะได้รับจากวิถีชีวิต เเละวัฒนธรรมท้องถิ่น
I –  Innovation สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
NNetwork ความร่วมมือระหว่าง ททท. และเจ้าของชุมชน
KKeep character วิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

 

สำหรับนักท่องเที่ยวเยอรมันถือเป็นเจ้าตลาดอันดับ3 ในกลุ่มยุโรปขนาดใหญ่รองจากรัสเซียและสหราชอาณาจักร ที่สร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวไทย โดยปีที่ผ่านมาชาวเยอรมัน(ตามสัญชาติ)ที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 835,506 คน เพิ่มขึ้น 10% จากปี2558 สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 55,431 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% และโดยเฉลี่ยระหว่างปี 2550-2558 ชาวเยรมันเข้ามาในประเทศไทยเติบโตด้านจำนวนเฉลี่ยปีละ 4% และรายได้เติบโตเฉลี่ย 6% ต่อปี

ถึงแม้ไทยจะมีโอกาสแต่อุปสรรค์ของการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวเยอรมันก็ยังคงติดกับดักของความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจยุโรป ค่าเงินยูโรอ่อนที่ส่งผลต่ออำนาจการซื้อ และความคืบหน้าจากผลกระทบของ BREXIT ที่ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าติดตามในปีนึ้

จากการสำรวจ ของการท่องเที่ยวไทยในปี 2558 พบว่าชาวเยอรมันมีความพึงพอใจในประเทศไทย 4.38 โดยสามอันดับแรกชาวเยอรมันพอใจในประเทศไทยคือ
1. อัธยาศัยไม่ตรีของคนท้องถิ่น 4.53
2. อาหารและเครื่องดื่ม 4.50
3. ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว 4.42
เเละ ชาวเยอรมัน 53.45% มีความต้องการกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกครั้ง