ฟูจิ ซีร็อกซ์ เป็นปลื้มหลังเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจ ก้าวสู่ Fuji Xerox Global Service ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า ให้พร้อมแข่งขันยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตอกย้ำความสำเร็จ ม. ธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามเซ็นสัญญาขยายความร่วมมือเปิดศูนย์ New Print Room ตอบสนองความต้องการงานด้านจัดการเอกสารครบวงจร การันตีช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนในการบริหารจัดการงานเอกสารภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างดีเยี่ยม

มร. โคจิ เทสึกะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ฟูจิ ซีร็อกซ์ ปรับโมเดลธุรกิจใหม่ เป็น “Fuji Xerox Global Service” รองรับการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานทั่วโลกที่ก้าวสู่ยุคดิจิทัลทุกรูปแบบ ไม่เว้นแม้แต่งานด้านเอกสารซึ่งเป็นธุรกิจหลักของฟูจิ ซีร็อกซ์ ก็มีรูปแบบการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป ทางบริษัท ฯ จึงคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างโซลูชั่นใหม่ๆ ที่สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง และตอบสนองในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่องค์กรต่างๆต้องการ ด้วยการนำเสนอตัวเลือกบริการในการบริหารจัดการเอกสาร ควบคู่ไปกับโซลูชั่นที่ลูกค้าแต่ละองค์กรต้องการ และสามารถยืดหยุ่นการทำงานให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจของลูกค้าได้ด้วย ช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับเข้าสู่ยุค IoT และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วได้

โดยในปี 2560 นี้ ทางฟูจิ ซีร็อกซ์ ได้มีการลงนามเซ็นสัญญาร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เพื่อเปิดศูนย์ New Print Room และเซ็นต์สัญญาความร่วมมือต่อเนื่องโครงการ Print Room และโครงการ Back Office Printing “ Managed Print Services” เป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากการทำงานร่วมกันในสัญญาแรกแล้วประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยทางมหาวิทยาลัยฯ ให้ฟูจิ ซีร็อกซ์เข้าไปให้บริการด้านงานเอกสารทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้ทางมหาวิทยาลัยสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการดำเนินงานด้านเอกสารทั้งหมดผ่านบริการเอาท์ซอร์สของฟูจิ ซีร็อกซ์ สำหรับการให้บริการจะเน้นไปที่การช่วยแก้ปัญหาการทำงานให้ลูกค้า โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลและเวลามาดำเนินงานในกระบวนการทำงานที่ขาดความเชี่ยวชาญ ทำให้สามารถนำเวลาและความสามารถที่มีมุ่งไปพัฒนาหัวใจหลักของธุรกิจ ซึ่งก่อให้เกิดรายได้กับองค์กรได้มากกว่า

ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมีโรงพิมพ์เพื่อจัดการงานเอกสารทั้งหมดภายในองค์กรเอง สำหรับจัดพิมพ์ข้อสอบ คู่มือนักศึกษา โบรชัวร์ แผ่นพับ วิทยานิพนธ์ หนังสือรายงานประจำปี ฯลฯ ทำให้จำเป็นต้องใช้บุคลากรจำนวนมากมาคอยดูแลขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ ซึ่งบางครั้งขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินการค่อนข้างสูง และไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ทาง ฟูจิ ซีร็อกซ์ จึงได้นำเสนอบริการ Fuji Xerox Global Service เพื่อบริหารจัดการเอกสารภายในมหาวิทยาลัยแบบครบวงจร โดยใช้บุคลากรของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ที่มีความเชี่ยวชาญงานด้านเอกสารเข้าไปช่วยดำเนินการทุกขั้นตอน รวมทั้งขั้นตอนการออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งนี้หากงานเอกสารชิ้นใดที่ต้องการความทันสมัย หรือความสร้างสรรค์ในการออกแบบที่เป็นสากล ทางฟูจิ ซีร็อกซ์จะมีทีมทำงานร่วมกับฟูจิ ซีร็อกซ์โกลบอล เพื่อดำเนินงานในส่วนนี้ ผ่านการทำงานแบบเครือข่ายระดับโลก กว่า 160 ประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการมากกว่า 1,400 คนทั่วภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค และ 15,000 คนทั่วโลก ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลงานคุณภาพออกมาตรงความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องจ้างบุคลากรมาเพิ่ม

“นับเป็นอีกก้าวที่ตอกย้ำความมั่นใจ เกี่ยวกับโมเดลธุรกิจใหม่ที่ฟูจิ ซีร็อกซ์มีการปรับรูปแบบ โดยเน้นการทำงานในลักษณะคู่ค้าที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ ให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมเสนอแนะแนวทางการทำงานที่ช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวก ผ่านโซลูชั่นที่หลากหลาย ยืดหยุ่น และพร้อมที่จะเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้ทุกช่องทาง เพื่อให้สามารถตรวจสอบการทำงานในกระบวนการทำงานได้ 24 ชั่วโมงแบบเรียลไทม์ และเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็สามารถแก้ไขระบบงานได้อย่างทันท่วงที ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรค และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจขององค์กรต่างๆ ได้เป็นอย่างดี” มร. โคจิ กล่าวทิ้งท้าย