ม.กรุงเทพ ปั้นคนการตลาดเหนือเทรนด์ ตัวจริงหลักสูตรดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่มืออาชีพจองตัว

การตลาดดิจิทัลกำลังมาแรงและเปลี่ยนแปลงเร็ว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปั้นคนการตลาดพันธุ์ใหม่มีความรู้ครบทุกมิติ ทั้งการสื่อสาร การตลาด และไอที ด้วยหลักสูตร การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรทันสมัยที่ออกแบบการเรียนรู้ในสถานการณ์จริงโดยความร่วมมือกับพันธมิตรระดับกูรูชั้นนำด้านออนไลน์ – ดิจิทัลเอเยนซี เจาะลึกความเข้าใจเทรนด์การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค เปิดโอกาสลงมือทำในธุรกิจจริง สร้างสรรค์งานที่ได้ผลจริง เรียนจบมีงานทำจริงเพราะเป็นหลักสูตรเดียวที่มืออาชีพชั้นนำขอจองตัวนักศึกษาเพื่อรับเข้าทำงาน

“เราต้องการสร้างบัณฑิตคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพทำงานใกล้ชิดกับภาคธุรกิจเอกชนมานาน เราจับเทรนด์และมองไปข้างหน้าเสมอ  เรารู้ว่าความต้องการในตลาดงานมีเพิ่มมากขึ้น จึงได้ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่จะสร้างนักการตลาดดิจิทัลตัวจริงขึ้นมา จะเห็นได้ว่า step up ความก้าวหน้าในการทำงานของสายงานนี้นอกจากจะเติบโตเร็วมากยังได้รับค่าตอบแทนสูงตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน” อาจารย์กิตติคม  ปล้องนิราศ  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิทัลและผู้อำนวยการหลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ระบุว่าตอนนี้ธุรกิจเอกชนหลายแห่งได้แสดงความจำนงจองตัวนักศึกษาล่วงหน้าไว้แล้วสำหรับการเข้าทำงานทันทีเมื่อเรียนจบหลักสูตร

ไฮไลท์สำคัญของสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชัดเจนว่า เป็นสาขาวิชาที่สอนครอบคลุมการบริหารจัดการด้านการตลาด  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือการตลาดดิจิทัล  การวางแผน  การทำงานวิจัย การจัดการสื่อ  การตลาดแบบไร้สาย การวางแผนกลยุทธ์  นวัตกรรมสร้างสรรค์บนสื่อดิจิทัล  ฯลฯ เรียกได้ว่าเป็นการร่วมมือกันสร้างหลักสูตร ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และคณะนิเทศศาสตร์ รวมทั้งนักการตลาดดิจิทัลมืออาชีพชื่อดังจากภาคธุรกิจจริง อาทิ  บริษัท บริลเลียน แอนด์ มิลเลียนจำกัด  มือเก๋าด้านคอนเทต์ มาร์เก็ตติ้งหลากหลายแพลตฟอร์ม และ บริษัท คลิกทูบิซ จำกัด (แอดยิ้ม ออนไลน์ เอเยนซี่)   ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในไทย    พันธมิตรธุรกิจผู้รู้จริงในสายงานการตลาดดิจิทัลจะมาร่วมออกแบบคอร์สการเรียนรู้ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง  โดยในแต่ละสัปดาห์แบ่งเป็นการเรียนในห้องเรียน 3-4 วัน และลงมือทำงานจริงสัปดาห์ละ 3 วันตั้งแต่เรียนปี 1

นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับการบ่มเพาะและเติมเต็มความรู้การตลาดดิจิทัลรอบด้านทั้งวิชาการและการทำงานจริงในระหว่างเรียน  การันตีเรียนจบมีตำแหน่งงานรองรับแน่นอน  เพราะภาคธุรกิจกำลังต้องการบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ในหลายมิติทั้งการตลาด การสื่อสารและไอที เข้ามาทำงานในบทบาทของนักกลยุทธ์  นักวางแผน  ทำให้เกิดตำแหน่งงานใหม่ ๆ ในตลาดงานมากมายที่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ตัวจริง อาทิ  Digital Marketing Manager, Digital Specialist, Social Media Manager, Content Curator ฯลฯ

คณะบริหารธุรกิจยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด , บริษัท อี-ฟราสทรัคเชอร์ จำกัด โดยมีขอบข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา การฝึกปฏิบัติงานและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษา รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการด้านอื่น ๆ เช่น การฝึกอบรมเพื่อสร้างความแข็งแรง

ด้านวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา และเพื่อให้การเรียนรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล  คณะบริหารธุรกิจจึงจัดกิจกรรมเสริมด้านวิชาการในการพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มั่นใจได้ว่านักศึกษาที่เรียนจบสาขาการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นบุคลากรซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยคุณสมบัติครบเครื่องความรู้ครบวงจร ทำงานได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ

รับข้อมูลเพิ่มเติมและระเบียบการรับสมัครเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ที่ www.bu.ac.th