ผลงานศิลปะสุดประณีต แกะสลักลวดลายจากสบู่

Daniele Barresi ศิลปินหนุ่มอายุ 26 ปี จากเมือง Bagnara Calabra ประเทศอิตาลี เขาเริ่มแกะสลักตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เขาใช้สบู่ในการแกะสลักลวดลายอันประณีตและสวยงาม ด้านล่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานของเขา

28 Soap Hand Carved By The Carving Artist Daniele Barresi. World Champion Of Carving Fruit And Vegetable And World Judge In Taiwan

28 Soap Hand Carved By The Carving Artist Daniele Barresi. World Champion Of Carving Fruit And Vegetable And World Judge In Taiwan

28 Soap Hand Carved By The Carving Artist Daniele Barresi. World Champion Of Carving Fruit And Vegetable And World Judge In Taiwan

28 Soap Hand Carved By The Carving Artist Daniele Barresi. World Champion Of Carving Fruit And Vegetable And World Judge In Taiwan

28 Soap Hand Carved By The Carving Artist Daniele Barresi. World Champion Of Carving Fruit And Vegetable And World Judge In Taiwan

28 Soap Hand Carved By The Carving Artist Daniele Barresi. World Champion Of Carving Fruit And Vegetable And World Judge In Taiwan

28 Soap Hand Carved By The Carving Artist Daniele Barresi. World Champion Of Carving Fruit And Vegetable And World Judge In Taiwan

28 Soap Hand Carved By The Carving Artist Daniele Barresi. World Champion Of Carving Fruit And Vegetable And World Judge In Taiwan

28 Soap Hand Carved By The Carving Artist Daniele Barresi. World Champion Of Carving Fruit And Vegetable And World Judge In Taiwan

28 Soap Hand Carved By The Carving Artist Daniele Barresi. World Champion Of Carving Fruit And Vegetable And World Judge In Taiwan

28 Soap Hand Carved By The Carving Artist Daniele Barresi. World Champion Of Carving Fruit And Vegetable And World Judge In Taiwan

28 Soap Hand Carved By The Carving Artist Daniele Barresi. World Champion Of Carving Fruit And Vegetable And World Judge In Taiwan

28 Soap Hand Carved By The Carving Artist Daniele Barresi. World Champion Of Carving Fruit And Vegetable And World Judge In Taiwan

28 Soap Hand Carved By The Carving Artist Daniele Barresi. World Champion Of Carving Fruit And Vegetable And World Judge In Taiwan

28 Soap Hand Carved By The Carving Artist Daniele Barresi. World Champion Of Carving Fruit And Vegetable And World Judge In Taiwan

28 Soap Hand Carved By The Carving Artist Daniele Barresi. World Champion Of Carving Fruit And Vegetable And World Judge In Taiwan

ที่มา : boredpanda