วี.โฮ.คอร์ปอร์เรชั่น : เจ้าหน้าที่อวุโสการตลาด

ประทานกิจโฮลดิ้ง ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2524 มีประวัติยาวนานกว่า 36 ปี เราเป็นผู้นำร่องนำเข้าอุปกรณ์ที่ทันสมัย เป็นรายต้นๆ ของประเทศไทยโดยนาเข้าเครื่องฉีดพลาสติกและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนาของโลก เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ในภาคอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลาสติก อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ อีเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์และอื่นๆ

กลุ่มบริษัทในเครือประทานกิจโฮลดิ้ง บริหารงานโดยบุคลากรที่คร่าหวอดในวงการพลาสติก มีประสบการณ์ยาวนานร่วมด้วยทีมงานรุ่นใหม่ที่มีความกระตือรือล้นและมีความรู้ความสามารถ ดังนั้นเราจะขยายต่อเนื่อง ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงเพื่อจัดหาสินค้าคุณภาพและให้บริหารที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณตลอดไปด้วยความรับผิดชอบ
บริษัทมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรยุคใหม่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน มีโอกาสได้ทํางานและฝึกอบรมกับผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนําจากต่างประเทศ พร้อมทั้งได้เรียนรู้ระบบการทํางานในองค์กรที่ทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เป็นส่วนช่วยในการกำหนด จัดทำและบริหารแผนและแคมเปญจ์การตลาดประจำปีของอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกต่างๆของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ทีมผู้บริหารมอบหมายภายใต้งบและเวลาที่กำหนดอย่างมืออาชีพ โดยการใช้สื่อช่องทางต่างๆ รวมถึงการจัดอีเว้นท์ การทำการตลาด digital และอื่นๆ ร่วมกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อยู่ในคอนเซปต์และกลยุทธ์ของสินค้าแบรนด์นั้นๆของบริษัทฯ
คุณสมบัติ
เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 30-45 ปี สัญชาติไทย
จบปริญญาตรีด้านการตลาดขึ้นไป
ต้องมีประสบการณ์ในงานด้านการตลาดมากกว่า 5 ปีในธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเครื่องจักร หรือ B2B
มีความรู้ในด้าน digital marketing อยู่ในระดับดี
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการตลาด และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี
สามารถทำงานวันเสาร์ได้ (8:00-15:00น.)
ต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง สามารถใช้ Mircrosoft Word, Excel, Powerpoint ได้
ต้องมีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างดี
ต้องมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ระดับปานกลาง พูดและเขียน (หากมีคะแนนTOEIC, TOEFL และ IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
ต้องเป็นคนมีวินัยในตัวเอง
ชอบแสวงหาความรู้อยู่สม่ำเสมอ

สวัสดิการ
โบนัสประจำปี
ประกันหมู่
ท่องเที่ยวประจำปี
งานเลี้ยงประจำปี
การศึกษา ฝึกอมรม
ชุดฟอร์มพนักงาน
ได้ทํางานและฝึกอบรมกับผู้ผลิตเครื่องจักรชั้นนําจากต่างประเทศ
ได้เรียนรู้ระบบการทํางานในองค์กรที่ทันสมัยรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูง

ติดต่อ

ที่อยู่ : 492 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 0-2869-8970-9,0-2172-8734

โทรสาร : 0-2458-0822