วีโว ซิสเต็มส์ : เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท วีโว ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นผู้นำด้านการพัฒนาซอฟแวร์โซลูชั่น อีคอมเมิร์ช TakraOnline , VevoCart และ เทรนนิ่ง อันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ กำลังขยายงานและเพิ่มช่องทางการตลาดใหม่ มีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพื่อเข้าร่วมพัฒนาธุรกิจ

เจ้าหน้าที่การตลาด
Marketing Executive

Duties & Responsibilities
• รับผิดชอบเป้าหมายด้านการตลาด งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
• วางแผนการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย
• ดำเนินการจัดทำเอกสารการตลาดเพือใช้ในงานสัมมนา เทรดโชว์ งานอีเว้นที่เกี่ยวข้อง
• ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ออกพบลูกค้า ออกงานอีเว้นต่างๆ
• ทำ online marketing ต่างๆ เช่น SEO,PPC, Facebook, Blog
• วิเคราะห์ ติดตามผล การทำ Online marketing
Qualification
• เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการตลาด อย่างน้อย 1 ปี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
• บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์และสื่อสารได้ดี
• กระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ มีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
• สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี
• สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้พอสมควร

เงินเดือน: ตามความสามารถและประสบการณ์

สวัสดิการ:

• ประกันสังคม
• วันหยุดพักร้อน
• ปรับเงินเดือนทุกปีตามความสามารถ
• ปรับเงินเดือนตามการปรับตำแหน่งงาน
• งานสังสรรค์ประจำปี
• อื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัท

ติดต่อ

Address : อาคารไทยศรี ประกันภัย ชั้น 24, 126/93 ถนน กรุงธนบุรี แขวง บางลำภูล่าง เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 Phone number : 0-2438-6920
 Fax : 0-2438-9228