ฮอท พอท : ผู้จัดการส่วนการตลาด

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)
เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2538 ในรูปแบบธุรกิจร้านอาหารนานาชาติสไตล์บุฟเฟ่ต์ All U can eat ที่เน้นอาหารประเภทสุกี้ ชาบู (ฮอท พอท อินเตอร์บุฟเฟ่ต์, ฮอท พอท บุฟเฟ่ต์เวลลู, ฮอท พอท เพรสทีจ, ฮอท พอท สุกี้ชาบู และ ฮอท พอท ราเมนบุฟเฟ่ต์ กว่า 150 สาขา)

ปัจจุบันเราได้ดำเนินการขยายธุรกิจร้านอาหารแบบปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นแบรนด์ไดโดมอน ซึ่งมีแผนเปิดสาขาเพิ่มทั้ง ฮอท พอท และไดโดมอน อีกหลายสาขา โดยบริษัทต้องการรับบุคลากรเพิ่มเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายสาขา ดังนี้

ผู้จัดการส่วนการตลาด

หน้าที่และความรับผิดชอบ
การวางแผนกลยุทธ์การตลาด
– กำหนดทิศทางการตลาด
– วางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
– จัดทำโครงการรองรับแผนงาน
– วางแผนการบริหารงบประมาณ
– จัดองค์กรของฝ่ายการตลาด
กาโฆษณาประชาสัมพันธ์
– คัดเลือกบริษัทโฆษณา
– วางแผนการเลือกใช้สื่อ
– วางแผนการออกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
การออกสินค้าใหม่
– วางแผนการคิดค้น/หาผลิตภัณฑ์ใหม่
– วางแผน และควบคุมการสำรวจ และวิจัยตลาด
– คัดเลือกสินค้าใหม่
– บริหารการออกสินค้าใหม่สู่ตลาด
การจัดการทั่วไป
– บริหารบุคลากร
– วางแผน และจัดทำงบประมาณประจำปี
– เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯตามที่ได้รับมอบหมาย
– อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
– เพศ : ชาย , หญิง
– อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
– ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– เพศชาย/หญิง
– อายุ 30 ปีขึ้นไป
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป/MBA สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการบริหารการตลาด ระดับผู้จัดการฝ่ายอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
– มีความสามารถด้านการจัดการ, การวางแผน และวิเคราะห์การตลาดได้ดี
– มีความเป็นผู้นำ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
– สามารถปฏิบัติงานได้ในหลายเขตพื้นที่ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ติดต่อ

ที่อยู่ : 350 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
 โทรศัพท์ : 0-2943-8448 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย)
 โทรสาร : 0-2943-8458,0-2943-8448*6101
 โฮมเพจ : http://www.hotpot.co.th/