อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี : ONLINE MARKETER

บริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าครอสติช “ ภิญญ์ ” (PINN) ก่อตั้งในปี 2535 ที่จังหวัด เชียงใหม่ ภิญญ์เป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาผสมผสานเข้ากับงานฝีมือ โดยได้พัฒนาซอฟแวร์สร้างลายปักครอสติชจากภาพถ่าย และเป็นเจ้าแรกที่ผลิตชุดอุปกรณ์ครอสติชพร้อมปัก ด้วยความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนการผลิต ทำให้ปัจจุบันชุดปักครอสติช ภิญญ์ ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในโลกงานฝีมือ ด้วยดีไซน์เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะ อย่างยิ่งลายปักศิลปวัฒนธรรมไทย ด้วยคุณภาพของอุปกรณ์ชุดปักที่คัดสรรอย่างดีเยี่ยม และด้วยรูปแบบชุดอุปกรณ์ที่นำเสนอ ทำให้วันนี้ไม่เพียงแต่ในประเทศเท่านั้น ภิญญ์ยังได้รับความยอมรับอย่างดียิ่งจากกลุ่มผู้รักงานฝีมือในต่างประเทศอีกด้วย

ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภิญญ์เติบโตอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง พร้อมด้วยการขยายไลน์สินค้าครอบคลุมหมวดงานฝีมือ เย็บ-ปัก-ถัก-ร้อย ด้วยจุดเด่นของภิญญ์คือ “ ทีมดีไซน์ ” ที่มีศักยภาพสูง สามารถออกแบบงานฝีมือให้ทันสมัย วิธีทำง่าย เสร็จเร็ว เหมาะกับไลฟสไตล์ปัจจุบัน

ภิญญ์ตั้งใจนำเสนองานฝีมือด้วยการ ดีไซน์และการผลิตที่ได้มารตรฐานโลก ภิญญ์ได้ขยายตลาดงานฝีมือออกไปสู่งานอดิเรก งานเสริม และงานประจำที่สามารถสร้างรายได้ โดยการพัฒนาสินค้าในหมวด เย็บ-ปัก-ถัก-ร้อย ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ขยายครอบคลุมไปถึงลูกค้าทุกวัยได้เพลิดเพลินกับงานฝีมือ และสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้

ปัจจุบัน ภิญญ์ จะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งสินค้าและการบริการ เพื่อเป็นองค์กรงานฝีมือที่ทันสมัย อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

ONLINE MARKETER
ด่วน!!!
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
เราเป็นบริษัทที่ทำ Retail Business โดยใช้เทคโนโลยีด้านการตลาดสมัยใหม่เต็มรูปแบบ
ต้องการรับสมัครนักศึกษาจบใหม่ที่อยากทำงานท้าทาย ได้ความรู้และประสบการณ์ทางการตลาดนอกตำรา และสนใจในหัวข้อต่อไปนี้
– Content Marketing
– Social Commerce
– SEO
– Omni Channel
– Precision Marketing
คุณสมบัติ
1.มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการตลาดเป็นอย่างดี
2.คุ้นเคย และเข้าใจ Social media เป็นอย่างดี
3.ชอบศึกษาค้นคว้าข้อมูล ติดตามข่าวสารโลก Online
4.มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Computer ได้ดี
5.มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดหาวิธีการแนวทางใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำใคร
6.สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดี และน่าสนใจ
7.มีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
8.มีความละเอียดรอบคอบ จัดการงานได้อย่างเป็นระบบ
9.มีทัศนคติที่ดี ร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี มีความสามารถในการพูดคุยกับผู้ร่วมงานอย่างเป็นมิตร
10.มีความรับผิดชอบสูง รับภาวะกดดันได้อย่างมีสติ
11.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ เมื่อมีงานเร่งด่วน
12.กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง ทำงานได้ว่องไวและมีคุณภาพ
ติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 12/3-4 ซอย 6 ถนน สามล้าน ตำบล พระสิงห์ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50000
 โทรศัพท์ : 053-904-301-2
 โฮมเพจ : http://www.pinn.co.th