เข็มเหล็ก : Marketing Manager

บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
จากประสบการณ์การทำงานในด้านวิศวกรรมมากกว่า 30 ปี ของ Sutee Group ทำให้บริษัททราบถึงปัญหาและความยุ่งยากของการวางระบบฐานรากในรูปแบบเดิม ซึ่งงานฐานรากมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานก่อสร้างทุกประเภท เช่น ต้องวางฐานรากอย่างไร ค่าใช้จ่ายของงาน ระยะเวลาการก่อสร้างรวมถึงการจ้างแรงงานเพื่อวางระบบฐานราก ต้องใช้เวลาการก่อสร้าง และสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่เป็นอย่างมาก

ดังนั้น Sutee Group จึงนำเข้านวัตกรรมฐานรากสำเร็จรูป Kemrex จากประเทศเยอรมนี เพื่อเป็นแนวทางเลือกใหม่ สำหรับการก่อสร้างงานโครงสร้างเบา โดย Kemrex เปรียบเหมือนศาสตร์และศิลป์ของระบบฐานรากสำเร็จรูปที่ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อายุการใช้งาน 30 ปี ขึ้นไป Kemrex ไม่ต้องทำการปรับพื้นที่การก่อนติดตั้งงาน ไม่ต้องขุด ไม่ต้องเทปูน แต่ให้ความมั่นคงแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับดินทุกประเภท  แม้แต่ในหินที่มีแรงต้านสูง ได้รับการรับรองทางวิศวกรรมถึงมาตรฐานระดับสากล อีกทั้งยังไม่ต้องเสียเวลารอคอย เนื่องจาก Kemrex ใช้หลักการทำงานที่แตกต่างจากระบบฐานรากแบบเดิม เพียงสกรูลงไปในดินที่แข็งแรงหรือแม้แต่บนหินได้ทันทีและรวดเร็วด้วยระบบ Telescopic เสมือนหลักการเติบโตของต้นไม้ที่มีรากชอนไชยึดเนื้อดิน ทั้งยังสามารถรับแรงในแนวดึงขึ้นได้อีกด้วย Kemrex ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 5 นาที/เสา 1 ต้น ถ้าเทียบกับระบบฐานรากแบบเดิม อาจใช้เวลาถึง 3 วัน นอกจากนี้ Kemrex ยังได้รับลิขสิทธิ์จากเยอรมนี ให้เป็นผู้ดูแลด้านการจำหน่ายในภาคพื้นเอเชียทั้งหมด รวมถึงการก่อสร้างโรงงานเพื่อเป็นฐานการผลิตอย่างเต็มตัวในประเทศไทยเพื่อส่งออกไปทั่วภูมิภาคเอเชีย

ย่อเรื่องยุ่งยากในการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีฐานราก Kemrex ระบบมาตรฐานวิศวกรรมฐานรากแบบใหม่ที่ปลอดภัยรวดเร็ว ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างงานโครงสร้างเบา
Marketing Manager
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• Identify best practice marketing technologies, platforms, tools and systems to support the overall digital marketing strategy and effectively implement to enhance the prospect and customer experience.
• Drive a social media, communications and content marketing programmed that generates trials, sales opportunities and engaging content Delivery of a commercial digital marketing programmed that generates direct and indirect revenues from across the product portfolio
• Effectively and continuously improving the customer journey using marketing automation technology to both optimize the customer experience and identify efficiencies by maximizing digital channels
• Run stakeholder supported marketing budgets and capital investments that generate the optimal ROI for the business, measured against the strategic and commercial objectives of the business.
• Deliver required digital marketing projects, in collaboration with internal and external partners, on time and on budget
• Lead, manage and motivate a team to deliver consistent high performance against defined objectives and best-in-class service
คุณสมบัติ
• Male/Female, Age between 35-45 years old
• Excellent skills in the following areas (we mean it)
– Leadership
– Interpersonal
– Creative & Art
– Analytical
– Presentation
• Having a great vision while being hardworking, down-to-earth, practical and work with speed (we also really mean it as we don’t want to hire a daydreamer)
• Computer literacy
สวัสดิการ
• ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจำปี
• เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา
• โบนัส
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• วันหยุดประจำปี วันพักร้อน
ติดต่อ
ที่อยู่ : 27/5 หมู่ที่ 7 ถนน กิ่งแก้ว-เทพารักษ์ ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
 โทรศัพท์ : 0-2751-0900
 โทรสาร : 0-2751-0909
 โฮมเพจ : http://www.kemrex.com/