ร้อกเวิธ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการตลาด

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
Office Systems Furniture
ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (จำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, 14001, 50001, OHSAS 18001

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และการตลาด
Marketing
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ทำการวิเคราะห์ยอดขาย
จัดเก็บข้อมูลกิจกรรมในระบบฐานข้อมูล
ศึกษาวิเคราะห์ตลาดคู่แข่งเพือ่เปรียบเทียบข้อมูล เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา
ติดต่อประสานงานกับภายใน และภายนอกองค์กร
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย หรือ หญิง , อายุ 23 ปี ขึ้นไป
วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์การตลาด ประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีความขยัน อดทน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
หากมีประสบการในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต
• โบนัสประจำปี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
• ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
• การลาศึกษาต่อ
• ยูนิฟอร์ม
• วันหยุดพักร้อนสูงสุด 12 วัน (ตามอายุงาน)
• เงินช่วยเหลือกรณีสมรส อุปสมบท หรือบิดามารดา สามี ภรรยา บุตร เสียชีวิต
• ทุนการศึกษาบุตร
• สหกรณ์ออมทรัพย์
• สิทธิ์ในการซื้อสินค้าราคาพิเศษ
• เลี้ยงสังสรรค์, กิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี
ติดต่อ
ที่อยู่ : 294-300 Asoke-Dindaeng Rd., Huaykwang, Bangkok 10320
 โทรศัพท์ : 0-2246-8888
 โทรสาร : 0-2247-8899,0-2247-1504-5
 โฮมเพจ : http://www.rockworth.com