บริษับริษัท ควอลิเมอร์ จำกัดท ควอลิเมอร์ จำกัด

บริษัท ควอลิเมอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจการผลิต เกี่ยวกับเรซิ่นสังเคราะห์ มากว่า 10 ปี เป็นบริษัทฯ ที่มีความมั่นคงและ กำลังขยายกำลังการผลิต ต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ต้องการความก้าวหน้า เข้ามาร่วมงานกับทางบริษัทฯ จำนวนหลายอัตราในตำแหน่งดังนี้

ผู้จัดการขายและการตลาด

Marketing and Sales Manager

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ติดต่อประสานงานและดูแลลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหรือกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
2. เพิ่มยอดขายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
3. หาลูกค้าใหม่,รักษาฐานลูกค้าเดิมและนำเสนอสินค้าให้กับทางกลุ่มลูกค้า
4. วางแผน และวิเคราะห์การขายในกลุ่มลูกค้า รวมทั้งสามารถเปรียบเทียบสินค้ากับคู่แข่งได้
5. ตั้งเป้าหมาย และปิดยอดขาย ,ทำกำไรในแต่ละเดือนให้ได้ตามที่กำหนดไว้
6. ต้องหาลูกค้าใหม่ เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน และนำเสนอรายละเอียด,แนะนำบริการที่มีอยู่ของบริษัท ฯ ให้กับลูกค้าใหม่ให้ทราบได้
7. ศึกษาและสร้างความเข้าใจในการคู่แข่ง ของ บริษัทฯ วิเคราะห์ จุดอ่อน,จุดแข็งของลูกค้า, แนวโน้มและคู่แข็งขัน และโอกาสทางการตลาด
8. จัดทำใบเสนอราคาขาย, การวางแผนและการบริการหลังการขายได้
9. ประสานงานภายในเพื่อให้แน่ใจว่าทุกปัญหาในการให้บริการลูกค้า เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 10 ปี และหากมีประสบการณ์การทำงานตรงสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
– สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft office, Internet ได้
– หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (ฟ้ง, พูด, อ่าน, เขียน) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีภาวะความเป็นผู้นำ, การโน้มน้าว, การเจรจาต่อรอง ,มีมนุษยสัมพันธ์ดี,มีความยุติธรรม
– มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำโรงงาน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สวัสดิการ
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ค่าวิชาชีพ
– จัดที่พัก (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
– รางวัลตอบแทนการทำงานครบรอบครบรอบ 5 ปี และ15 ปี
– เบี้ยขยันรายเดือนและรายปี
– ประกันอุบัติเหตุ / ค่ารักษาพยาบาล
– กองทุนประกันสังคม
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– พักร้อนประจำปี
– เงินโบนัสประจำปี
– เครื่องแบบชุดฟอร์มพนักงาน
– เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
– งานเลี้ยงประจำปี
– กระเช้าเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วยและรักษาตัวในโรงพยาบาล

ติดต่อ

ที่อยู่ : 29/3 Moo 2. Banbung-Klang Rd., Km.56 ,Nongyai Chonburi 20190, 5/9 moo 1, Bangna-Trad Rd., Bangplee, Samutprakarn. 10540
 โทรศัพท์ : 038-168-572
 โทรสาร : 0-2683-3277
 โฮมเพจ : http://www.qualimer.co.th/
อีเมล : [email protected]