เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จัดงาน “Leader Agency Year Plan 2017”

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ช่องทางการขายผ่านตัวแทน (Agency)จัดงานวางแผนพร้อมให้ทิศทางกับกลุ่มผู้นำ“Leader Agency Year Plan 2017” นำโดยคุณกรสยามนนทรัตน์ รองประธานอาวุโสช่องทางการขายผ่านตัวแทน (Head Of Agency) และผู้บริหารฝ่ายตัวแทน

ขึ้นโบกธงนำทิศทางการทำงานและเป้าหมายปี 2560 อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้รับทิศทางการทำงานจากฝ่ายต่างๆ ทั้งฝ่ายฝึกอบรม ฝ่ายโปรดักส์, ฝ่ายโอเปอเรชั่น และฝ่ายการตลาด โดยภายในงานมีตัวแทนทั่วประเทศในระดับผู้นำขึ้นไปเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง  พร้อมขยายฐานลูกค้าและตัวแทน รองรับการเติบโตใน

ปี 2560 นี้