ญี่ปุ่น : แหล่งทำเงินใหม่แม่บ้านมืออาชีพชาวฟิลิปปินส์

รู้กันทั่วโลกว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีคนไปทำงานต่างแดนแล้วส่งเงินกลับมาจุนเจือครอบครัวมีไม่ใช่น้อยในแต่ละปี ล่าสุดที่หมายในการทำงานของผู้ไปไขว่คว้าหาโอกาสไกลบ้านเหล่านี้เพิ่มขึ้น โดยหลังรัฐบาลญี่ปุ่นแก้กฏหมายให้ชาวต่างชาติมาทำงานเป็นแม่บ้านคนทั่วไปได้จากที่เคยจำกัดเฉพาะบ้านนักการฑูต ก็มีสตรีชาวฟิลิปปินส์จำนวนหนึ่งให้ความสนใจทำงานนี้ เพราะค่าตอบแทนระหว่าง 120,000 – 180,000 เยน (ราว 36,000 – 54,000 บาท) ต่อเดือนนั้นใกล้เคียงกับการไปเป็นแม่บ้านในตะวันออกกลาง สิงคโปร์ และฮ่องกง แต่ชั่วโมงทำงานก็ยังน้อยกว่า ไม่ต้องทำงานเกินเวลา แม้ต้องผ่านการอบรมถึง 400 ชั่วโมงก็ตาม

การแก้ไขกฏหมายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อแบ่งเบางานบ้านให้ผู้หญิงวัยทำงาน และช่วยให้พวกเธอกลับไปทำงานหลังคลอดบุตรได้เร็วขึ้น พร้อมอุดช่องว่างที่คนในชาติบางส่วนไม่อยากทำ อย่างไรก็ตามธุรกิจนี้ซึ่งครอบครัวไหนอยากใช้บริการต้องจ่ายเริ่มต้นที่ 10,000 เยน (ราว 3,000 บาท) แลกกับการได้แม่บ้านมืออาชีพไปทำงาน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ยังอยู่ในช่วงตั้งไข่ มีข้อติดขัดและความท้าทายมากมาย เช่น สัญญาทำงานของแม่บ้านแต่ละคนจำกัดแค่แค่ 3 ปี บริษัทจัดหางานจึงต้องประหยัดค่าใช้จ่ายให้พวกเธอพักรวมกันอยู่ในห้องเช่า และยังมีผู้ใช้บริการน้อยเพราะผู้หญิงญี่ปุ่นส่วนใหญ่เห็นว่างานบ้านเป็นสิ่งที่ควรทำเอง

ทั้งนี้งานบ้านถือเป็นภาระหนักของสตรีในทุกประเทศ รวมถึงญี่ปุ่น โดยตามรายงานสำนักงานสถิติแห่งของญี่ปุ่นเมื่อปี 2011 พบว่า เฉลี่ยแล้วผู้ชายทำงานบ้านเพียง 39 นาทีต่อวัน เทียบไม่ได้เลยกับผู้หญิงซึ่งต้องหมดเวลาไปกับการทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยในบ้านมากถึง 4 ชั่วโมง 53 นาทีต่อวัน

ที่มา : nikkei.com