รังสิโย : ฝ่ายการตลาด

บริษัท รังสิโย จำกัด
บริษัท รังสิโย จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี 2546 ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายอุปกรณ์ เซฟตี้ ,อุปกรณ์แพคกิ้ง,อุปกรณ์ทำความสะอาด, เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์สำนักงาน ให้กับ โรงงานอุตสาหกรรม เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรและสรรหานวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถบริการ ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวขึ้นไปผู้นำในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
ทุนจดทะเบียน: 5 ล้านบาท
ฝ่ายการตลาด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วางแผน จัดการ และดูแลสื่อการตลาดทั้งหมด ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ขององค์กร รวมทั้งวางแผนการจัดโปรโมชั่น เพื่อส่งเสริมการขายและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
คุณสมบัติ
-อายุไม่เกิน 30 ปี
-จบการศึกษาจากสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ชอบทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์
-ทำงานนอกสถานที่ได้
-ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ได้
-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
– Commission
– ค่าน้ามัน
– ค่าโทรศัพท์
– โบนัสประจาปี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
– Training and Development
– ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
ติดต่อ
ที่อยู่ : 55/2-3 หมู่ที่ 4 ถนนเกาะโพธิ์-สามแยก ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
 โทรศัพท์ : 086-346-9355
 โทรสาร : 038-208-064
 โฮมเพจ : http://www.rungsiyo.com