ศิริประภา เอ็นจิเนียริ่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท ศิริประภา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ศิริประภา เอ็นจิเนียริ่ง เป็นบริษัทผลิตแผงไฟฟ้า รางโลหะ ตู้สวิตซ์บอร์ด และตู้ควบคุมในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2547

โดยทีมงานวิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านการผลิตและการขายกว่า 20 ปี เราภูมิใจในการเป็นผู้ผลิตและออกแบบสินค้าที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็น LV./MV. แผงวงจรไฟฟ้า แผงควบคุม และรางโลหะ

ปัจจุบันเราสามารถผลิตแผงจ่ายไฟฟ้าหลักและแผงควบคุมได้กว่า 1,000 คอลัมน์ ต่อปี โดยส่วนใหญ่เป็นการออกแบบและผลิตตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย บริษัทมีการดำเนินงานในจังหวัดนนทบุรี คือ โรงงานที่อำเภอปากเกร็ด ซึ่งใช้เป็นฐานการผลิต,การประกอบและการเดินสายไฟ

ผู้จัดการฝ่ายขาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ
– กำหนดเป้าหมายและการวางแผนการขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ตั้งไว้
– สรรหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อขยายฐานลูกค้า
– ประสานงานกับลูกค้า เพื่อรับข้อมูลการเปลี่ยนแปลง และข้อร้องเรียนต่างๆ
– ติดตามผลการทำราคาของฝ่ายประเมินราคา
– สำรวจราคา และกิจกรรมส่งเสริมการขายของคู่แข่ง เพื่อหาข้อมูลมาสนับสนุนการพัฒนายอดขายบริษัท
– เข้าพบลูกค้าเก่า เพื่อรักษาฐานลูกค้าของบริษัท

คุณสมบัติ
– เพศ ชาย – หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
– มีวินัยและความรับผิดชอบสูง เป็นคนละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบ เก่งด้านคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
– มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word , Excel , Power Point
– มีภาวะผู้นำ อดทน ทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– มีทัศนคติในการคิดบวกต่อองค์กร

ติดต่อ

ที่อยู่ : 10/12 หมู่ที่ 7 ต.คลองข่อย ต.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 11120

โทรศัพท์ : 0-2150-5631

โทรสาร : 0-2150-5632

โฮมเพจ : http://www.siriprapa.com