เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง : Leasing Marketing Officer

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

Asia Sermkij Leasing Plc.(ASK) and its wholly owned subsidiary Bangkok Grand Pacific Lease Plc.(BGPL) are a joint venture between Chailease Holding, a leading financial company in Taiwan, and Bangkok Bank Group, Established in 1984 and listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) in 2005 with the paid-up capital of Baht 1,759 million, we are specialized in Hire Purchase and Leasing of vehicles and machines and Factoring.

To participate in our growth, we invite highly energetic talents to be partnered with us for the following positions.

Leasing Marketing Officer

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Responsibilities:

• Find new customers and dealers
• Maintain and develop relationship with customers and dealers
• Analyze the customer’s financial statement and other information
• Propose financial condition and negotiation with customers
• Prepare credit report and present to the credit committee
• Follow-up uncompleted document and past due case
คุณสมบัติ
Qualifications:

• Male or Female with age 22 – 35 years old
• Bachelor’s or Master’s Degree in Economics, Finance, Business or related field
• New Graduated are welcomed or at least 1 year experience in Banking, Leasing or Factoring business
• Be able to use English both written and spoken
• Good computer literacy skill
• Having experience in Financial or Banking Institution will be advantaged
• Can drive a car with a valid driving license

สวัสดิการต่างๆ
1. เครื่องแบบพนักงาน (สำหรับพนักงานหญิง)
2. ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ป่วยใน,ผู้ป่วยนอก)
3. ค่าทันตกรรม
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. ตรวจสุขภาพประจำปี
6. ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
7. ประกันอุบัติเหตุหมู่
8. เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์
9. วันหยุดพักร้อนประจำปี 10 วัน
10. โบนัสตามผลประกอบการ
11. อื่นๆ

ทำงาน: วันจันทร์ – วันศุกร์ (08.30 – 17.30 น.) และหยุดตามวันหยุดของธนาคารแห่งประเทศไทย

ติดต่อ

ที่อยู่ : 175 Sathorn City Tower, 24th Fl. South Sathorn Rd., Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120
 โทรศัพท์ : 0-2679-6262 Ext 1409,Ext 1419
 โทรสาร : 0-2679-6241-3
 โฮมเพจ : http://www.ask.co.th