มั่นคง มั่นใจสุขุมวิทยังเป็นย่านอสังหาฯสำหรับชาวต่างชาติที่น่าลงทุน

ปัจจุบันอุปทานสะสมของตลาดอพาร์ทเมนต์ใจกลางกรุงเทพฯที่มุ่งเจาะกลุ่มระดับบน มีจำนวนรวมประมาณ 12,000 ยูนิต โดยมีอัตราอุปสงค์อยู่ที่ 90% โดยประมาณ ในคณะที่คอนโดมิเนียมระดับราคา 150,000 – 200,000 บาทต่อตารางเมตรที่มีพื้นที่ใช้สอบระหว่าง 250-300 ตารางเมตรนั้น เป็นอุปทานที่มีอยู่น้อยมากในตลาดซึ่งสวนทางกับอุปสงค์ที่ต้องการห้องพักที่มีพื้นที่ใหญ่สำหรับครอบครัว ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีอุปทานใหม่เข้าสู่ตลาดน้อยเหตุเพราะที่ดินคุณภาพที่จะสามารถนำมาพัฒนาได้นั้นหาได้ยากมากขึ้น
ย่านสุขุมวิท อสังหาฯยังคงพัฒนาได้อยู่
โดยเฉพาะสุขุมวิทย่านใจกลางเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักธุรกิจชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาติยุโรปที่เข้ามาทำธุรกิจใจเมืองไทยมาพักอาศัยจำนวนมาก มั่นคงเคหะการ เห็นถึงโอกาสดังกล่าว จึงเดินหน้สพัฒนาที่ดินย่านสุขุมวิท 77 นำเสนอสู่ตลาดภายใต้ชื่อโครงการ ‘พาร์ค คอร์ท’ โดยจะจับตลาดทั้งกลุ่มเช่าระยะยาวและซื้อเพื่ออยู่อาศัยและลงทุน ด้วยการนำเสนอยูนิตที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยใหญ่ถึง 300 ตารางเมตร โดยในกลุ่มตลาดเพื่อเช่าจะเน้นเจาะกลุ่มชาวต่างชาติและนักธุรกิจที่เดินทางมาทำงานในประเทศไทยหรือชาวต่างชาติที่ต้องการอยู่แบบครอบครัวใหญ่ ในขณะที่กลุ่มตลาดเพื่อขายจะเน้นเจาะกลุ่มนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ ที่อยากลงทุนเพื่อปล่อยเช่าในพื้นที่ดังกล่าว  โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้บริหารจัดการและดูแลการปล่อยเช่าให้แบบครบวงจร เชื่อมั่นว่า จะสามารถปล่อยเช่าและขายได้ 100% ภายในไตรมาสแรกของปี 2561
มุมมองเกี่ยวกับภาพรวมตลาดอพาร์ทเมนต์และคอนโดมิเนียมระดับบนใจกลางสุขุมวิทนั้น เป็นดังนี้ 
“ตลาดที่พักอาศัยระดับบนทั้งเช่าและขายในปี 2560 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะถือเป็นกลุ่มกำลังซื้อที่มีศักยภาพ  โดย 2 อันดับทำเลยอดนิยมยังคงเป็นสุขุมวิทและสาทร สิ่งที่น่าสนใจคือในปีที่ผ่านมาราคาของตลาดโครงการแนวสูงใน 2 ทำเลดังกล่าวขยับตัวสูงขึ้นอย่างมาก เพราะมีปริมาณโครงการที่เปิดใหม่น้อยลงโดยเฉพาะห้องพักที่มีเนื้อที่ 250 – 300 ตารางเมตร ที่ยังมีแรงดูดซับของตลาดเพิ่มขึ้น เพราะความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติและกลุ่มลูกค้าชาวไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต”