บลจ.ไทยพาณิชย์ คว้ารางวัลสูงสุด SET Award of Honor ในงาน SET Awards 2016

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor)   ถือเป็นรางวัลสูงสุดที่มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความเป็นเลิศ 3  ปีติดต่อกัน (2014-2016) ซึ่งบลจ.ไทยพาณิชย์ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมมาแล้วในปี 2014-2015 จึงนับเป็นบลจ.แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยมี ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบในงานประกาศรางวัล SET Awards 2016 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้