ปีนี้แบรนด์ซื้อ Digital Media ใน ASEAN เพิ่มขึ้น

การเข้าถึง Internet ผ่าน Mobile Device และ Social Media ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้แบรนด์ทั่วโลกหันมาใส่กับสื่อดิจิทัลมากขึ้นด้วยเป็นเงาตามตัว โดยตามรายงานของ emarketer บริษัทวิจัยข้อมูลตลาดในสหรัฐและ iAB ศูนย์ที่ปรึกษาโฆษณา Interactive ในสิงคโปร์ คาดว่าเหตุผลดังกล่าวทำให้ปีนี้การซื้อสื่อดิจิทัลใน 6 ประเทศหลักของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทยและเวียดนาม จะเพิ่มจากปีก่อน 18.9% มาอยู่ที่ 2,070 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 70,380 ล้านบาท) ซึ่งอินโดนีเซียเป็นประเทศจะเพิ่มขึ้นมากสุด ปีนี้บรรดาแบรนด์จะใช้เงินไปกับซื้อโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล 480 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 16,320 ล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2016 ถึง 25% โดยมี ฟิลิปปินส์ตามมาเป็นที่ 2 เพิ่มขึ้น 20% ส่วนอีก 4ประเทศที่เหลือต่างรั้งอันดับ 3 เพิ่มขึ้น 18% เท่ากัน

รายงานชิ้นนี้ยังระบุด้วยว่าเฉพาะในไทยตลอดปี 2017 เงินที่แบรนด์ซื้อโฆษณาในทุกช่องทางจะอยู่ที่ 2,030 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 69,020 ล้านบาท) เพิ่มจากปี 2016 อยู่ 2.1% ในจำนวนนี้เป็นงบโฆษณาบนสื่อดิจิทัล 403 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 13,702 ล้านบาท) ทว่าแม้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่เงินที่แบรนด์ซื้อโฆษณาบนสื่อดิจิทัลใน 6 ประเทศถือเป็นส่วนน้อย ครองสัดส่วนเพียง 1 ใน 4 ของงบโฆษณาทุกช่องทาง เทียบไม่ได้เลยกับสื่อโทรทัศน์ที่กินสัดส่วนเกิน 50%

สำหรับการคาดการณ์ครั้งนี้ emarketer และ iAB ประเมินจากสภาพเศรษฐกิจ แนวโน้มตลาดธุรกิจโฆษณาแและตัวเลขต่างๆ ด้านการใช้เสพย์สื่อของผู้บริโภค แต่ละประเทศ ส่วนสื่อดิจิทัลหมายถึง คอมพิวเตอร์ทั้งแบบตั้งโต๊ะและพกพา Mobile Device ทั้ง Tablet และ Smartphone

ที่มา : emarketer.com ,nikkei.com