NIDA INTERNATIONAL BUSINESS CONFERENCE 2017

ท่ามกลางพลวัตของโลกที่ขยับเคลื่อนเข้าใกล้ยุค internet of things (IoT) มากขึ้นในทุกวัน ข้อมูลตลอดจนเทคโนโลยีการสื่อสารกำลังครอบคลุมทุกพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นหัวใจสำคัญการทำธุรกิจยุคดิจิทัล และเป็นโจทย์สำคัญที่ผู้บริหารองค์กรต้อง Remind เสมอ ไม่เพียงแค่การเดินตามเทคโนโลยีให้ทันเท่านั้น แต่จะปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจของตนอย่างไร

อีกแง่หนึ่งในฐานะองค์กร “ต้นน้ำ”ที่ผลิตผู้บริหารองค์กรระดับประเทศมาตลอดครึ่งศตวรรษ ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ย้ำว่า

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญยิ่งกับการสร้างเครือข่ายความรู้ ตลอดจนกิจกรรมที่จะเสริมศักยภาพให้กับองคาพยพทางธุรกิจตั้งแต่ผู้บริหารระดับบนจนถึงพนักงานปฏิบัติการ

“ในปีที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จอย่างมากกับการประชุมสัมนานานาชาติ 2016 เรียกได้ว่างานนี้เป็นเวทีสำคัญของเหล่านักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่มาร่วมสร้างเครือข่ายความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทั่งปีนี้จึงได้เกิดงานนี้ขึ้นอีกครั้ง กับ NIDA International Business Conference  2017 ในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม ที่จะถึงนี้”

๋Jeffrey Beall แห่ง Beall's List (Keynote Speaker) NIDA International Business Conference 2017
๋Jeffrey Beall แห่ง Beall’s List (Keynote Speaker)
NIDA International Business Conference 2017

โดยคอนเทนต์ในปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีรูปแบบ Forum โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มาพูดคุยสัมมนาให้ผู้มาร่วมงานฟัง ซึ่งมีหลาย Forum ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ Forum ไฮไลท์ คือ Dean’s Forum ที่มีคณบดีของคณะบริหารธุรกิจมานั่งพูดคุยถึงอนาคตของการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยคณบดีจาก AIT School Management, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn Business School), คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat Business School) และคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Business School)

“แต่ละท่านก็จะนำประเด็นในวงการการจัดการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจมานั่งพูดคุยกัน อัพเดตเทรนด์เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าน่าสนใจและแต่ละสถาบันต้องปรับทิศทาง เพราะอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันจะต้องเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งปัจจุบันการเรียนรู้ของคนอยู่นอกห้องเรียนมากขึ้น คือเราไม่ได้สนใจตำราอย่างเดียว ดังนั้นทิศทางการศึกษาเราจะได้เห็นการสอนแบบบูรณาการศาสตร์มากขึ้น ยกตัวอย่างสมัยนี้สอนผ่าน live เกิดบรรยากาศที่น่าเรียนมากขึ้น เพราะสามารถพูดคุยโต้ตอบได้ ไม่เหมือนการเรียนรู้ในสมัยก่อนที่สื่อสารแบบ 1 Way สมัยนี้ไม่ใช่แค่ 2 ways แต่เป็น 3 Ways หรือ 4 Ways มีการ live กับผู้บริหารโต้ตอบกันในคลาสเรียนกัน ซึ่งนอกจากในส่วนของผมแล้ว อาจารย์ท่านอื่น ๆ ก็จะนำเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีที่กำลังจะมีบทบาทกับธุรกิจในยุค IoT มาพูดถึงด้วย ในวันนั้นเราจะมานั่งคุยเรื่องนี้กัน”

รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (Keynote Speaker) NIDA International
รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร
ณ อยุธยา (Keynote Speaker)
NIDA International

“นอกจากนี้เรายังเชิญ รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการสำนัก

พระราชวัง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งท่านเป็นนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มาให้ความรู้การทำธุรกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งท่านได้ถวายงานให้ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาโดยตลอด ซึ่งเป็นอีกพาร์ตที่มีความน่าสนใจ ไม่เพียงแค่คณาจารย์แวดวงการศึกษาเท่านั้น แต่นักการตลาด ผู้บริหารองค์กรก็สามารถหยิบนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้”

แน่นอน Dean’s Forum จึงเป็นไฮไลท์ของงานสัมมนาวิชาการในปีนี้ ซึ่งเปิดกว้างให้นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ คณาจารย์ นักธุรกิจ นักการตลาด รวมถึงนักศึกษาและผู้สนใจได้เข้ามาตักตวงความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน NIDA International Business Conference 2017
สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://mba.nida.ac.th/conference/2017/registration.html
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป