ผ่าโมเดลประชารัฐ ช่วยคนไทยให้กินดีอยู่ดี ได้จริงหรือ

จากการที่รัฐบาลได้วางนโยบายให้ภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชนและประชาชนในรูปแบบ “ประชารัฐ” เพื่อดำเนินโครงการยกระดับการกินดีอยู่ดีของชาวไทย ห้างค้าปลีกชั้นนำอย่าง เทสโก้ โลตัส ได้นำนโยบายจากห้องประชุมลงพื้นที่จริง จนประสบความสำเร็จกับ “22 โครงการ เทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ” สร้างรายได้เพิ่มและความเป็นอยู่ที่ดีให้ชาวไทยกว่า 2,500 ครอบครัวใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ

TL ประชารัฐ select-15

22 โครงการ เทสโก้ โลตัส ประชารัฐร่วมใจ เป็นโมเดลการสร้างรายได้และพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน โดยเป็นประสานพลังระหว่างภาครัฐที่เข้ามาช่วยให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้ผลิต และมี เทสโก้ โลตัส ซึ่งเข้ามาช่วยวางแผนการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และรับซื้อสินค้าเกษตรและสินค้า ชุมชนไปจำหน่าย จนสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ผลิตอย่างเป็นกอบเป็นกำ และนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เช่น ช่วยให้ชาวนาทุ่งกุลาปลูกผักบุ้งในฤดูที่ทำนาไม่ได้ และ เทสโก้ โลตัส รับซื้อผักบุ้งไปขายในสาขาทั่วภาคอีสาน สร้างรายได้เสริมให้ชาวนากว่า 5 ,000 บาทต่อรอบการเพาะปลูก

TL ประชารัฐ select-2

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นยังทำให้ ซีอีโอของเทสโก้ โลตัส “จอห์น คริสตี้” วางแผนเดินหน้าสานต่อโครงการประชารัฐ รวมถึงขยายขนาดโครงการที่มีอยู่ ให้มีความเข้มข้นและเกิดการรวมกลุ่มในวงกว้างขึ้น ทั้งระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และภูมิภาค เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนให้ภาคเศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืน