ช็อปอะไรถึงลดภาษีได้

มาตรการลดหย่อนภาษี 15,000 บาท กระตุ้นเศรษฐกิจไทยสิ้นปี มาแล้วจ้า แล้วช็อปอะไรระหว่าง 14-31 ธ.ค. 59 ลดหย่อนภาษีได้บ้างหละ และบางอย่างไม่ได้เพราะอะไร อ่านแล้วหายข้องใจ

ช็อปอะไรได้ลดหย่อน

สินค้าจากร้านสะดวกซื้อ / ห้างสรรพสินค้า (ไม่รวม สุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่)

สินค้าที่เสีย VAT ใน Duty Free (ไม่รวม สุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่)

ค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร / ในโรงแรม (ไม่รวม สุรา เบียร์ ไวน์ บุหรี่)

ตกแต่ง รถ อะไหล่รถ / ค่าซ่อมรถ (ชำระค่าบริการในช่วง 14-31 ธ.ค. 59 ซ่อมแล้วเสร็จก่อน 31 ธ.ค. 59๗

นวดหน้า สปา

ทองรูปพรรณ (ได้เฉพาะค่ากำเหน็จที่เสีย VAT)

บัตรเพื่อแลกรับบริการ (นำไปใช้บริการระหว่างวันที่ 14-31 ธ.ค. 59)

 

 

ช็อปแล้วลดหย่อนไม่ได้

ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำศัลยกรรม จากการให้บริการของสถานพยาบาลได้รับยกเว้น VAT

ซื้อทองคำแท่ง เพราะได้รับยกเว้น VAT

ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เนื่องจากเป็นการชำระค่าสินค้าและบริการของเดือนก่อน

ค่าน้ำมันรถ / ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ

ค่าที่พักโรงแรมในประเทศ (ไม่สามารถหักลดหย่อนได้ตามมาตรการนี้แต่สามารถนำไปหัก

ลดหย่อนได้ตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว)

ซื้อแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวในประเทศ (ไม่สามารถหักลดหย่อนได้ตามมาตรการนี้แต่สามารถนำไปหัก

ลดหย่อนได้ตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว)

แพคเกจทัวร์ไปต่างประเทศ

ตั๋วเครื่องบินในประเทศ (ได้รับการยกเว้น VAT นอกจากผู้ประกอบการที่จด VAT สามารถนำมาลดหย่อนได้)

าตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศ

ประกันชีวิต ประกันรถยนต์ (เป็นการให้บริการที่คุ้มครองนอกเหนือจากวันที่ 14-31 ธ.ค.59)

เนื้อหมู ไก่ ปลา (สินค้าที่ได้รับการยกเว้น VAT)

ซื้อหนังสือ นิตยสาร ต าราเรียน (สินค้าที่ได้รับการยกเว้น VAT)

 

ที่มา : กรมสรรพากร