สิงคโปร์ครองความเป็นเลิศด้านการศึกษา

องค์การความร่วมมือเพื่อเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เปิดเผยผลของโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) ครั้งล่าสุดซึ่งมีนักเรียนวัย 15 ปีกว่า 1 ล้านคนใน 72 ประเทศเข้าร่วมประเมิน ปรากฏว่า สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีคะแนนสูงสุดทุกด้านคือ ทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และการอ่าน ซึ่งจากคะแนนเต็ม 600 เด็กวัยเรียนในชาติศูนย์กลางเศรษฐกิจ ASEAN ได้ไป 564 556 และ 535 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังสามารถกล่าวได้ว่าเอเชียเป็นทวีปที่ประชากรวัยเยาว์มีความความสามารถด้านการคำนวณสูงสุดในโลก ยืนยันได้ด้วย 7 จาก 10 ประเทศที่ได้คะแนนคณิตศาสตร์สูงสุดล้วนเป็นประเทศในเอเชียทั้งสิ้น เรียงตามลำดับ 1 ถึง 7 ได้ดังนี้คือ สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้

PISA เป็นการประเมินด้านการศึกษาที่ OECD ทำเป็นประจำทุก 3 ปี ซึ่งมีปีนี้ไทย อยู่อันดับ 57 ด้านการอ่าน ส่วนด้านคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์อยู่อันดับ 54 โดยการประเมินครั้งที่แล้วเมื่อปี 2012 จีน (เฉพาะที่นครเซี่ยงไฮ้ พื้นที่เดียวที่มีการสำรวจ) มาเป็นอันดับ 1 ในทุกด้าน ตามด้วยสิงคโปร์ สำหรับสาเหตุที่ทำให้สิงคโปร์ ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งที่เป็นประเทศเล็ก ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อน ศาสตราจารย์ ซิง คง ลี รองประธานมหาวิทยาลัยเทคนิคนันยาง สถานที่ตั้งสถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์ ระบุว่า เกิดจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการศึกษา คัดเลือกนักศึกษา 5% ของกลุ่มที่ผลการเรียนดีสุดมาฝึกอบรมเป็นครูและดำเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่องมาหลายทศวรรษ

ที่มา : bbc.com ,cnn.com